ـ خانواده: Myrtaceae

ـ نام علمی: Acca Sellowiana


درختچه همیشه سبز به بلندی ۲ و گستردگی ۵/۲ متر است. دارای برگ‌های بیضی شكل سبز، خاكستری بوده و گل‌های قرمز، ارغوانی آن با لبه‌های سفیدرنگ و پرچم‌های بلند قرمز رنگ در اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. در مناطق گرم میوه‌های بیضوی و سبزرنگ آن كه سرشار از ید هستند تولید می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی و هر نوع خاك با زهكشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن در دمای ۱۶ - ۱۳ درجه سانتی‌گراد و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امكان‌پذیر است.