> کتاب‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی
آفتاب

کتاب‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دلایل ارزشیابی و عوامل مرتبط ما در دههٔ ۹۰ خواه، ناخواه در فضائی از فرهنگ ارزشیابی زندگی می‌کنیم. این مسأله حاصل دگرگونی اجتماعی در خلال بیست و پنج سال گذشته است. رشد جنبش مصرفی در دههٔ ۱۹۷۰ مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات را تشویق کرد که با دید نقادانه‌تری به کیفیت خدماتی دریافتی بنگرند و در صورت نارضایتی، آن را ابراز کنند. از سال ۱۹۷۶ به بعد نزول …

موزه‌ها در جهان امروز مرکز گردآ‌وری، ساماندهی، اشاعهٔ اطلاعات و مرکز گفت‌وگو و جست‌وجو هستند. موزهٔ ملی قرآن که به منظور فراهم‌آوری، نمایش، حفاظت و آماده‌سازی نسخه‌های قرآن و آثار قرآنی، پژوهش و نشر فرهنگ و علوم قرآنی و مطالعات مرتبط، ایجاد شبکهٔ ارتباطی و اطلاع‌رسانی و پاره‌ای وظایف دیگر در مهرماه ۱۳۸۴ ش/رمضان‌المبارک ۱۴۲۶ق تأسیس شد، …

مشکلات مربوط به استفاده از متون خارجی در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی به خاطر کمبود و پراکندگی فرهنگ‌های تخصصی، این مرکز را بر آن داشته تا اصطلاحات موجود در منابع مختلف را گردآوری کند و از تلفیق و ویراستن آنها مجموعه حاضر را فراهم نماید. لازم به یادآوری است که بسیاری از واژه‌های مربوط به کامپیوتر و وسایل ماشینی دیگر که دیرزمانی است به حوزه علوم …