برای ما که دور از وطنمان زندگی می‌کنیم، کشور میزبان در حقیقت، کشور و وطن دوم ما محسوب می‌شود. فرزندان ما در این کشورها به دنیا می‌آیند، بزرگ می‌شوند و در اینجا زندگی می‌کنند. این طبیعی خواهد بود که فرهنگ کشور میزبان در بیشتر اوقات فرهنگ مسلط باشد. فرزندان ما خواه‌ناخواه دو ملیتی و دو فرهنگی خواهند بود. منطقی‌ترین و بهنرین گزینه همان است که زیبائی‌ها و خوبی‌ها و برتری‌های هر فرهنگ را گلچین کنیم و ارج بگذاریم. ما نیز به‌عنوان یک شهروند طبیعی است که باید قوانین، سنت‌ها و آداب و رسوم این کشورهای میزبان را بدانیم. از جمله این مراسم که در روز ۱۳ دسامبر در سوئد برگزار می‌شود جشن لوسیای مقدس است...

فایل(های) الحاقی

جشن لوسیای مقدس jashne losiyaye moghadas.pdf 636 KB application/pdf