بهاء‌الدین محمدبن عزالدین حسین‌بن عبدالصمدبن شمس‌الدین محمدبن حسن‌بن محمدبن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی معروف به شیخ بهائی.
در سال ۹۵۳ ه.ق ۱۵۴۶ میلادی در بعلبک متولد شد. او در جبل عامل در ناحیهٔ شام و سوریه در روستائی به نام ”جبغ“ یا جباع می‌زیسته و از نژاد ”حارث‌بن عبدالله اعور همدانی“ متوفی به سال ۶۵ هجری از معاریف اسلام بوده است.
ناحیهٔ ”جبل عامل“ همواره یکی از مراکز شیعه در مغرب آسیا بوده است و پیشوایان و دانشمندان شیعه که از این ناحیه برخاسته‌اند بسیارند. در هر زمان حتی امروزه فرق شیعه در جبل عامل به وفور می‌زیسته‌اند و در بنیاد نهادن مذهب شیعه در ایران و استوار کردن بنیان آن مخصوصاً از قرن هفتم هجری به بعد یاری بسیار کرده و در این مدت پیشوایان بزرگ از میان ایشان برخاسته‌اند و خاندان بهائی نیز از همان خانواده‌های معروف شیعه در جبل عامل بوده...

فایل(های) الحاقی

شیخ بهائی sheikhe bahaei.pdf 58 KB application/pdf