واژهٔ ”آریا“ به زبان اوستائی ”ایریه Airya“ به پارسی باستان ”آریه Ariya “ و به زبان سنسکریت ”آریه Arya “ می‌باشد. این نام ـ واژه به معنای ”نجیب و شریف و آزاده و دوست“ است.
قوم ”آریائی“ یا به تعبیر دیگر ”هند و ایرانی“ شاخهٔ شرقی قوم بزرگی‌ است به نام ”هندواروپائی“ که در هزارهٔ سوم پ.م.
از سرزمین‌های واقع در دشت‌های جنوب روسیه، نواحی شرقی و فرودست رود Dniepr، شمال قفقاز و غرب اورال برخاستند و به تدریج بخش‌های گسترده‌ای از اروپا و آسیا را به دست آورند. هندوایرانیان یا آریائی‌ها که در منطقهٔ تمدنی ”آندرونو“ Andronovo می‌زیستند...

فایل(های) الحاقی

قوم آریائی ـ نژاد آریائی ghome ariyaei.pdf 94 KB application/pdf