شاهزاده پیوتر میخائیلوویچ ولکونسکی که به عنوان افسر ارتش روسیه در جنگ‌هایی که با ناپلئون صورت گرفت‏ شرکت کرده بود، در خاطرات خود چنین نوشت: نبردهای سال‌های 1814-1812 ما را به اروپا نزدیک‌تر کرد و با طرز حکومت و مؤسسات عمومی و حقوق مردم آنجا آشنا ساخت ... حقوق ناچیز و مسخره‏ای که مردم ما از آن برخوردارند و استبداد رژیم، از نظر عقل و احساس، برای بسیاری از ما کاملاً روشن شد. <br /> نیکولای تورگنیف با نگاهی به گذشته در مورد همین عصر نوشت: افرادی را می‏شناختم که سال‌های زیادی از پترزبورگ دور بودند و پس از مراجعت، نهایت تعجب خود را از تغییراتی که در گفتار و رفتار نسل جوان پایتخت رخ داده بود ابراز می‏داشتند. به‏نظر می‏آمد که این نسل جدید، حیات تازه‏ای را آغاز کرده و مفتون همه آن چیزهای اصیل و پاکی بود که در فضای اخلاقی و سیاسی موجود بود. افسران گارد قبل از هر چیز به‏سبب اینکه، با آزادی و شهامت، نظریاتشان را در مقابل هواداران و یا مخالفان دیدگاه‌هایشان، چه در انظار عمومی و چه در سالن‌ها، ابراز می‏داشتند، جلب ‏توجه می‏کردند...

فایل(های) الحاقی

نکاتی در باره ادبیات کلاسیک روس adabiyate classic.htm 94 KB text/plain