من همواره با زبان طرح‌ها، تصاویر، کارتون‌ها و فیلم‌هایم سخم گفته‌ام. هرگز فکر نمی‌کردم که کار به اینجاهایش بکشد و من خامه بردارم و چیزی بنویسم. به هر صورت اینطور شد و دلیل هم داشت. دو ماه قبل بعد از یک دهه دوری از وطن من و همسرم پروین پژواک از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ ماه می امسال جهت اشتراک در اجلاس دومین کنفرانس جامعه مدنی افغانستان سفر کوتاهی به کابل داشتیم. زمانی که از کابل برگشتیم دوستان هرکجائی که بودند تماس می‌گرفتند و در مورد وطن می‌پرسیدند و ما هم تا حد توان پاسخ می‌گفتیم...

فایل(های) الحاقی

گُل و گِل من کابل من gol va gele man.pdf 892 KB application/pdf