دیکتاتورها می‌میرند و قدرتی که از مردم می‌گیرند به مردم باز خواهد گشت.<br /> من متأسفم اما نمی‌خواهم امپراتور شوم کار من نیست. من نمی‌خواهم به کسی دستور دهم یا جائی را فتح کنم. من دوست دارم به همه کمک کنم اگر امکانی باشد: یهودی، بی‌دین، سیاه، سفید ما همه می‌خواهیم به همدیگر کمک کنیم نوع بشر چنین است. ما همه می‌خواهیم در شادی بشر زندگی کنیم، نه در رنج و بدبختی یکدیگر. ما نمی‌خواهیم از یکدیگر متنفر باشیم و همدیگر را تحقیر کنیم. در این دنیا اتاقی برای همه یافت می‌شود و زمین نیک غنی است و می‌تواند برای همه غذا تهیه کند...

فایل(های) الحاقی

سخنرانی چارلی چاپلین در فیلم دیکتاتور بزرگ charli chaplin.pdf 44 KB application/pdf