کاکی
صحنه: گندمزار، مترسکی در میان.
من کی‌ام؟ توی این گندمزار چی‌کار می‌کنم؟ کی منو آورده اینجا؟ چرا اینجا اومدم؟ من کی‌ام؟
(مترسک به‌طرف پرندگان می‌رود. همه از او می‌گریزند. به‌طرف رودخانه می‌رود و خود را در آب می‌بیند. نمی‌خواهد باور کند که مترسک است. کم‌کم به یاد می‌آورد که پیش از این درخت چناری در جنگل سبز بوده است).
صحنه: جنگل
(طوفان بر گردهٔ درختان شلاق می‌زند و همه در خود می‌پیچند. پرنده در گریز از طوفان به هر دری پناه می‌برد...)

فایل(های) الحاقی

پنج نمایشنامه جشنواره کودک و نوجوان 5namayeshname jashnvareye kodak va nojavan.pdf 593 KB application/pdf