چه باشکوه است تصور ایامی که تنها حاکم عالم دادگستری چوت قائم آل محمد (ص) باشد. و چه زیباست زندگی در روزگاری که پرچمی جز پرچم توحید در اهتراز نباشد و ندائی جر ندای حق به گوش جهانیان نرسد، دورانی سرشار از عطوفت و مهربانی، عدالت و آزادگی و کرامت انسانی.
ایامی که در آن آسمان نیز از بارش پی در پی باران رحمتش بر زمین دریغ نورزد و زمین گنجینه‌های نهفته در دل خویش را سخاوتمندانه بر آدمین تقدیم دارد. چرا که عرشیان و فرشیانچنان از دولت بر حق آن عدالت‌گستر جهان به شور و وجد آید که هر کس هرچه در توان دارد در طبق اخلاص خویش عرضه کند تا شاید سهمی از آن همه شکوه و جلال بی‌پایان برعهده گیرد... .

فایل(های) الحاقی

عصر ظهور asre zohour.pdf 1,612 KB application/pdf