ارائه معارف دین اسلام، در زمینهٔ ”عقاید“ و ”احکام“ و ”اخلاق“ آن هم به زبانی روشن و متکی به آیات و احادیث، ضرورتی است که نیاز علاقمندان به این معارف را برآورده می‌سازد. با توفیق الهی، مباحثی که تحت عنوان ”درس‌هائی از قرآن“ در طول چندین سال از تلویزیون پخش شد مورد استقبال امت ما قرار گرفت و برخی از این مباحث به‌صورت کتاب تقدیم گردید. بحث‌های اصول دین و معاد از این نمونه است. پس از بحث‌های مربوط یه اصول دین، به توصیه دوستان قرار شد آنچه به ”فروع دین“ نیز مربوط می‌شود چاپ و منتشر گردد... .
پس از ورود به بحث نماز، از آنجا که ”عبادت“ روح نماز است، اندکی دربارهٔ عبادت و بندگی بحث می‌کنیم و از معنی و فلسفه و ابعاد گوناگون آن با شما سخن می‌گوئیم... .

فایل(های) الحاقی

پرتوی از اسرار نماز pray.pdf 770 KB application/pdf