اپیدیدیموارکیت از آن دسته امراض عفونی است که مراقبت‌های پرستاری بیش از درمان آنتی‌بیوتیک کمک کننده و راهگشا خواهد بود. درگیری نسج بیضه و اپیدیدیم در آقایان بیماری اپیدیدیموارکیت نامیده می‌شود. این واژه به معنی التهاب بیضه و اپیدیدیم است. در مواردی که موضوع آسیب نخاعی مطرح نیست معمولاً با توجه به سن، علل و اتیولوژی احتمالی طرح می‌شود. این بیماری معمولاً در مردان با سن کمتر از ۳۵ سال با پاتوژن‌هائی از راه جنسی انتقال می‌یابند نظیر نیسریا گنوره و کلامیدیا تراکوماتیس ایجاد می‌شود البته بیماران قطع نخاع از این قاعده مستثنی هستند... .

فایل(های) الحاقی

اپیدیدیموارکیت در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی empididyamo.pdf 248 KB application/pdf