مراحل مختلف عملکرد دستگاه ادراری شامل مرحلهٔ پر شدن و تخلیه، تحت تأثیر عملکرد سیستم عصبی می‌باشد و اینکه در هنگام اختلال کدام مرحله بیشتر درگیر می‌شود، بستگی به ناحیه درگیری در سیستم عصبی و نوع ضایعه (تحریکی یا تخریبی) دارد. ضایعات ستون فقرات نخاعی در اثر عواملی مانند تصادف رانندگی، جنگ، آسیب عروقی، عفونت و یا پرولاپس دیسک بین مهره‌ای ممکن است ایجاد شوند. این ضایعات به دو دستهٔ مهم ساکرال و فوق ساکرال تقسیم می‌شوند و برگشت ادرار از مثانه به حالب یا همان رفلاکس ادراری در نوع فوق ساکرال شایع‌تر است... .

فایل(های) الحاقی

برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی feedback.pdf 222 KB application/pdf