وا فریادا ز عشق و وا فریادا
کارم بیکی طرفه نگار افتادا
گر داد من شکسته دادا دادا
ور نه من و عشق هر چه بادا بادا
***
گفتم صنما لاله‌رخا دلدارا
در خواب نمای چهره باری یارا
گفتا که روی به خواب بی‌ ما وانگه
خواهی که دگر به خواب بینی ما را
***

فایل(های) الحاقی

دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر robaeiyat-aboosaeid.pdf 431 KB application/pdf