تحصیل فناوری از هر راهی که باشد، نشانه‌ای از شایستگی علمی و فنی یک سازمان است و گنجینه فناوری آن را تقویت می‌کند. اما تا زمانی که این گنجینه ارزشمند مورد استفاده قرار نگیرد، به صندوقچه‌ای پر از گوهرهای ناب می‌ماند که در زیر خروارها خاک مدفون باشد. گنجینهٔ فناوری آنگاه سودمند است که به محصولات یا خدمات خرسندساز تبدیل شود و به بازار و یا نیروهای مسلح راه پیدا کند و از این طریق، قدرت اقتصادی یا دفاعی یک کشور را تقویت نماید. چنین فرآیندی را اصطلاحاً نوآوری صنعتی و سازمانی را که از عهده ارائه محصولات و خدمات مشتری‌پسند برآید را سازمان نوآور می‌نامیم.
این کتاب که با فشردگی تمام و به زبانی بسیار ساده و مهندس‌پسند نوشته شده است، پرده از ریزه‌کاری‌های فرآیند نوآوری صنعتی برمی‌دارد و به مدیران و کارکنان سازمان‌های صنعتی و تحقیقاتی نشان می‌دهد که چگونه می‌توانند این فرآیند پیچیده و کلیدی را مدیریت کرده و سازمان‌شان را در دنیای رقابتی امروز، نوآور نگه دارند.

فایل(های) الحاقی

مدیریت نوآوری صنعتی (مفاهیم و اقدامات) Modiret Noavari sanaty.pdf 2,985 KB application/pdf