- HTML را (اچ تی ام ال) و یا اچتمل بخوانید.
- HTML بر گرفته از حروف اول Language Markup Text Hyper می‌باشد.
- یک فایل HTML فایلی از نوع text می‌باشد که متشکل از markup tag ها می‌باشد.
- مرورگر یا browser از روی markup tag ها می‌فهمد که چگونه باید صفحه را نمایش دهد.
- یک فایل HTML باید دارای انشعاب htm و html باشد.
- یک فایل HTML از نوع text می‌باشد که با هر ادیتور ساده‌ای قابل ایجاد است.
- وظیفهٔ اصلی tag های HTML، markup tags بیان چگونگی نمایش اطلاعات می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

یک فایل HTML چیست؟ yek file HTML chist.pdf 113 KB application/pdf