سرریز بافر (Buffer overflow) از قدیمی‌ترین مشکلات امنیتی سیستم‌های کامپیوتری بوده است. در حال حاضر اگر به ضعف‌های امنیتی نرم‌افزارهای مختلف که در سایت‌هایی مثل securityfocus ثبت شده اند، گاهی نگاه بیاندازید، متوجه می‌شوید که حداقل ۳/۱ از این ضعف‌ها مربوط به Buffer overflow می‌شوند. این مشکل در تمام سیستم‌های عامل دیده شده است. در این مقاله با یک مثال ساده، موضوع Buffer overflow و چگونگی استفاده نفوذگرها از آن جهت نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری بررسی خواهد شد. در پایان روش‌هایی برای جلوگیری از این نوع جملات ارائه خواهند شد. برنامه‌های ذکر شده در این مقاله به زبان c نوشته شده‌اند و باید تحت سیستم عامل windows کامپایل شوند...

فایل(های) الحاقی

سرریز بافر (Buffer overflow) چیست؟ sarrize buffer chist.pdf 265 KB application/pdf