پایگاه داده یک وسیلهٔ الکترونیکی جهت ذخیرهٔ داده به صورت سازمان یافته است. پس از اینکه داده‌ها در پایگاه داده ذخیره شد. این داده‌ها قابل بازیابی و پردازش می‌باشند و امکان تولید اطلاعات از داده‌ها وجود دارد.
فایل‌های تخت (flat file) در مقابل پایگاه‌های داده رابطه دار (relational database) ابتدایی ترین سطح پایگاه داده‌ها فایل‌های تخت هستند که داده‌ها تنها در یک فایل ذخیره می‌شوند. در نظر بگیرید که یک صفحهٔ اکسل را باز کرده‌اید و اطلاعات زیر را در آن وارد ساخته‌اید. با این کار شما یک دیتا بیس تخت ایجاد کرده اید.

فایل(های) الحاقی

پایگاه داده (data base) چیست؟ paigahe dade chist.pdf 242 KB application/pdf