این داستان روایتی است از بزرگی روح انسان و اوج تعهد و مقام بالای الهی و انسانی. شهید عبدالرحمن نفیسی رئیس شعبه بانک کشاورزی همدان مرگ سرخ و با عزت را برگزید و در سخت‌ترین شرایط در حالی‌که همسر و دو فرزندش را در دست جلاد دید، ایستاد.
خبر جنایت هولناک کشته شدن رئیس بانک کشاورزی همدان به همراه همسر و دو کودک خود و نگهبان بانک. تنها چهار روز قبل از لین حادثه من سربازی خود را به اتمام رسانده بودم و در روزهای بعد به‌دنبال برگ تصفیه به محل‌های مختلف می‌رفتم.
اما دست سرنوشت آینده مرا طوری رقم زد که درست ۷ سال بعد سر خاک رئیس بانک به‌عنوان داماد او حاضر باشم. و با خود عهد کنم که اندکی از سرگذشت تنها بازمانده آن خانواده و رنج‌های او و حماسهٔ شهادت آن سروهای سربلند کتابی بنویسم.
تا سال‌های پیش، سربازی و بعد هم ادامه تحصیل مانع از ازدواج من بود. دیگر استدلال‌هایم برای مادر منطقی نبود از طرفی نمی‌دانستم با مشکلات آغاز یک زندگی چگونه سر کنم... .

فایل(های) الحاقی

بیتا bita.pdf 363 KB application/pdf
بیتا bita3.pdf 448 KB application/pdf