ارسطو و ابن سینا

پژوهش و بررسی چگونگی سیر فلسفه و علوم، در تمدن اسلام نشان می دهد که از دیرباز، حکمت یونانی دانشمندان اسلامی را به سوی خود کشانده و سبب پیدایش آراء و مکتبهای گوناگون گردیده است. بازتاب اندیشه های خردمندان یونان از تمامی زوایا و رویه های تاریخ گذشته است و با گذر از دوره ای به دوره دیگر، روح و روان هر جوینده علم و حکمت را به جنبش واداشته و ذهن او را آماده نوآوری و آفرینندگی کرده است. <br /> در چشم انداز گسترده علم و حکمت، نام بلند و پرآوازه ارسطو، حکیم نامی یونان، به همراه آثار گرانقدر او، قلّه بلندی را می ماند که توانسته است در طول هزاران سال گذشته با جاری ساختن جویبار اندیشه و حکمت، این دشت بیکران را سیراب کند. <br /> بعد از ترجمه کتابها و رساله های ارسطو، در جهان اسلام، کم تر کتاب و نگارشی در قلمرو فلسفه پدید آمده است که در تولد و شکل گیری خود، از اثرپذیری مستقیم و غیر مستقیم آنها بر کنار مانده باشد. به همین دلیل است که به هنگام مطالعه متنهای فلسفی هر فیلسوفی، همواره اثرگذاری جاودانه آثار و اندیشه ارسطو در خور حس است. <br /> در این نوشتار، نویسنده سعی کرده است تا ضمن بررسی تاثیرات ارسو بر اندیشه ابن سینا موارد اختلاف این دو فیلسوف بزرگ یونان و ایران را در سه شاخه طبیعیات، علم النفس و الهیات مورد توجه قرار دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مقدمه<br /> ● طبیعیات<br /> ● علم النفس<br /> ● الهیّات(مابعد الطبیعه)

فایل(های) الحاقی

ارسطو و ابن سینا arasto va ebne sina.exe 618 KB application/octet-stream