۶۰۰: اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره‌گیری نمایید این خطا نمایش داده می‌شود.<br /> ۶۰۱: راه انداز Port بی اعتبار می‌باشد.<br /> ۶۰۲: Port هم اکنون باز می‌باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.<br /> ۶۰۳: بافر اندازه‌گیری بیش از حد کوچک می‌باشد.<br /> ۶۰۴: اطلاعات نادرستی مشخص شده است.<br /> ۶۰۵: نمی‌تواند اطلاعات Port را تعیین کند.<br /> ۶۰۶: Port شناسایی نمی‌شود.

فایل(های) الحاقی

کامل‌ترین مرجع خطاهای مودم kameltarin marjae khatahaye port.pdf 141 KB application/pdf