۶۰۰: اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره‌گیری نمایید این خطا نمایش داده می‌شود.
۶۰۱: راه انداز Port بی اعتبار می‌باشد.
۶۰۲: Port هم اکنون باز می‌باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.
۶۰۳: بافر اندازه‌گیری بیش از حد کوچک می‌باشد.
۶۰۴: اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
۶۰۵: نمی‌تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
۶۰۶: Port شناسایی نمی‌شود.

فایل(های) الحاقی

کامل‌ترین مرجع خطاهای مودم kameltarin marjae khatahaye port.pdf 141 KB application/pdf