زیرساختارهای امنیتی مدرن برای مبادلات در شبکهٔ اینترنت<br /> دکتر شهرام بختیاری استادیار پژوهشکدهٔ الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف در یک مقالهٔ علمی زیرساختارهای مهم امنیتی مدرن برای مبادلات در شبکه اینترنت را مورد بررسی قرار داده است. به گزارش خبرنگار گروه فنی مهندسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این مقاله آمده است: استفاده از رایانه امروزه جزو کارهای روزمرهٔ بسیاری از افراد قرار گرفته است و در کشورهای پیشرفته سیستم‌های رایانه‌ای جزو لاینکف زندگی افراد جامعه می‌باشند. در کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران فرهنگ استفاده از رایانه با سرعت زیادی در حال شکل گیری است و پیش بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد همه گیر شدن استفاده از رایانه در ایران باشیم.

فایل(های) الحاقی

مدرسهٔ وب madreseye web.pdf 145 KB application/pdf