تعریف شبکه:<br /> هرگاه حد اقل دو کامپیوتر را از طریق یک رسانه به یکدیگر متصل کنیم، گوییم یک شبکه داریم. همانطور که انسان‌ها برای ارتباط با دیگران از زبانی واحد استفاده می‌کنند، کامپیوترهای موجود در یک شبکه نیز می‌بایست از زبانی واحد استفاده کنند. از این رو از زبان‌های واحدی استفاده می‌شود که آنها را پروتوکول (protocol) می‌نامیم که می‌توان از مهمترین پروتوکول‌ها از پروتوکول TCP/IP و IPX/SPX نام برد. به دلیل توانایی‌هایی که TCP/IP دارد، این پروتوکول عمومیت بیشتری دارد. هر سیستم عاملی بر حسب طراحی می‌تواند از یکی از این پروتوکول‌ها پشتیبانی کند. به عنوان مثال کلیهٔ محصولاتmicrosoft و خانواده‌های linux و unix از پروتوکول TCP/IP پشتیبانی می‌کنند و سیستم عامل novell محصول شرکت novell netware از پروتوکول IPX/SPX پشتیبانی به عمل می‌آورد.

فایل(های) الحاقی

مفاهیم اولیهٔ شبکه mafahime avallieye shabake.pdf 128 KB application/pdf