اگه فلز هستی فلز قلیایی باش، اگه فقط حتی یک الکترون داری، اونو با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن. اگه نافلزی و مشتاق الکترون مثل هلوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش کن، ولی هالوژن باش و به همون یه الکترون قانع، زیاده طلبی کار کربن‌های روسیاهه! البته گاز نجیب شدن و از قیل و قال دنیا و سودای جهان رهایی یافتن کار هر کسی نیست، ولی اگر یه نفر به اون مقام برسه می‌شه مثل نئون و زنون که اطرافش را روشنایی می‌بخشه!<br /> اما نباید یادمون بره فلزهای چند ظرفیتی یعنی عناصر واسطه که برای هر کسی یه چهره‌ای می‌گیرن هم وضنشون سنگین تره و هم در صنعت پر کاربرد، مشهور و مقبول هستند. عوضش خاصیت مغناطیسیشون اونارو به هر طرفی می‌کشه و می‌بره...

فایل(های) الحاقی

انسان در جدول مندلیف ensan dar jadvale mandaliof.pdf 546 KB application/pdf