اگر می‌خواهید سایت شما چسبناک باشد یعنی بازدید کنندگان آن مجدداً به آن مراجعه کنند باید استراتژی مشخصی داشته باشید. شما باید بدانید که ماهیت سایت شما به چه چیزی برای جذب دوباره و دوبارهٔ بازدید کننده نیاز دارد. بدون در نظر گرفتن اینکه شما با سایت خود چه می‌کنید، شما به محتوی مناسب و متغیر که برای بازدید کنندهٔ سایت شما مهم است نیاز دارید. محتوای سایت باید زمان بندی شده متناسب و هماهنگ با تم سایت شما باشد و چیزی با ارزش به بازدید کنندهٔ شما ارائه کند. برخی از این استراتژی‌ها را می‌توانید در این قسمت بخوانید...

فایل(های) الحاقی

چگونه سایت خود را چسبناک کنیم؟ chegoone site khod ra chasb nak konim.pdf 844 KB application/pdf