۱. مقاله، مقاله، مقاله
اگر بخواهم یکی از عوامل واقعاً مؤثر در افزایش ترافیک وب سایت را نام ببرم، مطمئناً آن عامل نوشتن مقاله و درج آن در وب سایت است. یکی از راه‌های ایجاد ترافیک در وب سایت نوشتن مقاله است، البته سایر مطالب را هم گفته و مورد بررسی قرار می‌دهم. حتماً می‌پرسید چرا مقاله؟ زیرا نوشتن مقاله تاثیر بسیار خوبی در جلب بازدید کننده دارد اما بسیاری از افراد از نوشتن مقاله می‌ترسند. تعجب نکنید. بعضی ها واقعاً می‌ترسند، چون فکر می‌کنند به اندازهٔ کافی راجع‌به موضوع مورد بحث نمی‌دانند یا دستور زبانشان چندان خوب نیست و یا املای کلمات را به درستی نمی‌دانند.

فایل(های) الحاقی

چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم؟ chegoone terafike site ra afzayesh dahim.pdf 695 KB application/pdf