برای شناخت اهورامزدا و اهریمن باید اساطیر مربوط به خدایان هندواروپائی و بابلیان و سومری و اکدی را به‌طور دقیق و اساسی مورد بررسی قرار داد و این کاری است که تا به حال به‌طور اصولی انجام نشده است و در این راه ایران‌شناسان تنها مقایسه‌ای بین نام اهورامزدا با اسرمزرش (”آشور بزرگ“ خدای قبیله‌ای آشوریان) و یهوه (”ای انکه او“ یعنی خدای قبیله‌ای یهود) انجام داده‌اند که هردو مورد به بی‌راهه رفتن بوده ست گرچه تمثال اهورامزدای داریوش با اسرمرزش آشوریان شباهت پیدا کرده است...

فایل(های) الحاقی

اهورامزدا و اهریمن در اساطیر ادیان کهن ملل هندواروپائی و سامی ـ سومری ahoramazda va ahriman.pdf 53 KB application/pdf