ماجرای داستان‌های شهلا پروین‌روح (متولد۱۳۳۵) در مجموعهٔ حنای سوخته (۱۳۷۸) و رمان طلسم (۱۳۸۰) در فضایی سنتی رخ می‌دهد تا زمینهٔ مناسبی برای نقد سنت فراهم آید. مواجههٔ سنت سنگواره شده و تجدد در ساختار این داستان‌ها به صورت توصیف حال و هوایی بومی در فرم داستان نو جهان تجلی می‌یابد.
در هر دو کتاب پروین روح را در حال تجربهٔ فرم‌های گوناگون روایی-زبانی می‌یابیم: فضای مرصع و اشرافی داستان ”حنای سوخته“ با جزء نگاری مینیاتور واری ملموس می‌شود در حالی که داستان ”با چتر بسته زیر باران“ با اشاراتی پر معنا شکل می‌گیرد، نویسنده در ” ترس“ از نگاه آدم‌های متفاوت، چند پرتو به جسدی وارد شده زیر باران شبانه می‌اندازد اما توان حفظ گنگی شاعرانهٔ ماجرا را تا پایان نمی‌یابد...

فایل(های) الحاقی

داستان‌های شهلا پروین‌روح dastanhaye shahla parvin rooh.pdf 49 KB application/pdf