نوشتهٔ زیر ترجمه و برداشتی است از منابع گوناگون سوئدی که ضمن اشارات علمی و تاریخی به پیدایش عید ”پاک“، تلاش می‌کند تا ریشه‌های مشتذک برخی از آداب و رسوم ملل از جمله ”نوروز“ و عید ”پاک“ را بازگو کند.<br /> عید پاک، یکی از عیدهای بزرگ مذهبی است که در رابطه با زمان برگزاری و چگونگی فلسفهٔ وجودی آن، که در اول بهار اتفاق می‌افتد اهمیت فراوانی دارد. می‌گوید ک حضور این عید در این برش زمانی به معنی پیروزی زندگی و عشق بر مرگ و نفرت و بدی است. در زبان سوئدی به عید پاک ”Pask، پسک“، می‌گویند.<br /> واژهٔ ”Pask“، یک واژهٔ عبری است و در حقیقت شکلی از کلمهٔ لاتین ”Paseach“ است...

فایل(های) الحاقی

نوروز و عید پاک noroz va eide pak.pdf 243 KB application/pdf