بازار رقابت انحصارى بازارى است که در آن فروشندگان (توليدکنندگان) زيادى از يک کالاى به‌خصوص وجود دارد، منتهى از نظر مصرف‌کنندگان کالاى هر فروشنده از کالاى ساير فروشندگان به‌نحوى قابل تشخيص مى‌باشد. عيناً مانند بازار رقابت خالص، تعداد فروشندگان در بازار رقابت انحصارى نيز به اندازه کافى زياد بوده و هر يک از آنها نسبت به حجم کل بازار به‌قدرى کوچک است که عمليات او به‌تنهايى تأثيرى در عمليات ساير فروشندگان به‌جا نمى‌گذارد. رابطه بين مؤسسات توليدى در اين بازار کاملاً غيرشخصى مى‌باشد. کالاهايى که توسط مؤسسات توليدى مختلف توليد مى‌گردند ممکن است از طريق اسامى مختلفى که براى آنها در نظر گرفته شده، مارک‌هاى مختلف، اختلاف در نوع جنس، و يا سرويس‌ها و مزايايى که هر فروشنده براى مشتريان خود در نظر گرفته است از يکديگر قابل تشخيص باشند. ضمناً کالاهاى توليد شده در بازار رقابت انحصارى جانشين خوبى براى يکديگر هستند (کشش ارتباطى آنها زياد است). از صنايعى که تقريباً خصوصياتى شبيه به خصوصيات بازار رقابت انحصارى دارند مى‌توان صنايع جوراب زنانه و صنايع پارچه‌بافى را در آمريکا نام برد. ضمناً مؤسساتى که در شهرهاى بزرگ به امور خدماتى و سرويس اشتغال دارند نيز داراى چنين موقعيتى هستند.