سهام ممتاز نوعى از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارائى‌هاى شرکت، حق يا ادعاى محدود و معينى دارد. از چهار منبع مالى بلندمدت که شرکت مى‌تواند از آنها استفاده کند. (اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته يا سود سنواتي) سهام ممتاز کمتر به‌عنوان يک منبع مالى مورد استفاده شرکت‌ها قرار مى‌گيرد. در مواردى‌که دو شرکت درهم ادغام مى‌شوند و اين‌کار با مبادله اوراق بهاءدار صورت مى‌گيرد (و نه در مقابل وجه نقد) سهام ممتاز به‌عنوان يکى از ابزار تأمين مالى نقش بسيار مهمى ايفاء مى‌کند.

تعيين ارزش سهام ممتاز

برخى از سرمايه‌گذارانى که از اين نوع سهام خريدارى مى‌کنند، آنها را دورگه مى‌نامند؛ زيرا هم ويژگى سهام را دارند و هم داراى خصوصيت اوراق قرضه هستند. اين ويژگى خاص بر سيستم محاسباتى و تعيين ارزش ذاتى سهام ممتاز اثر مى‌گذارد.

ريسک سرمايه‌گذارى

سهام ممتاز داراى ريسک نوسان نرخ بهره است. اگر ميزان بهره تغيير کند، قيمت فروش سهام در جهت عکس تغيير خواهد کرد. به‌علاوه، ريسک تجارى و مالى سهام ممتاز نسبتاً سنگين است؛ زيرا شرکت پرداخت سود سهام را تضمين نمى‌کند. اگر شرکت زيان‌ده شود، سود تقسيمى سهام ممتاز ممکن است به مدتى طولانى به تأخير بيفتد يا به کلى قطع گردد و پرداخت نشود.