”اوانس اوگانيانس“، مهاجرى ارمنى / روس بود، که پس از اتمام تحصيلاتش در رشتهٔ سينما به ايران آمد. اوگانياسن با فکر تأسيس مدرسهٔ سينمايى و سپس توليد فيلم را به مرحلهٔ عمل در آورد. پس از درج اعلان براى براى نخستين دورهٔ مدرسه، نتيجه‌اى ببار نيامد و با اعلان‌هاى بعدي، افتتاح مدرسهٔ هنرپيشگى در ۲۰ ارديبهشت ۱۳۰۹ روى داد و سيصد نفر نام‌نويسى کردند. اما اين دوره را فقط ۱۲ نفر به‌پايان رسانيدند. سرانجام دورهٔ دوم نيز پس از چاپ اعلان در جرايد برگزار شد؛ در دورهٔ دوم دروس مختلفى شامل فيلم‌برداري، بازيگري، ورزش، موسيقي، رقص، ژيمناستيک، تاريخ لباس و ... تدريس مى‌شد.


اوانس اوگانيانس (۱۲۷۶-۱۳۴۰)،نخستين فيلم نامه
نويس،كارگردان،تدوينگر و باني مدرسه آرتيستي سينما
اوانس اوگانيانس (۱۲۷۶-۱۳۴۰)،نخستين فيلم نامه نويس،كارگردان،تدوينگر و باني مدرسه آرتيستي سينما

اوگانيانس نتوانست دورهٔ سوم را برگزار نمايد. در سال ۱۳۱۷ به هند رفت تا کار سپنتا را ادامه دهد ولى درگير مسائل سياسى شد. پس از جنگ جهانى دوم به ايران بازگشت و نام خود را پس از گرويدن به اسلام رضا مژده ناميد. بعد از آن نيز چند بار تلاش کرد تا با سينما ارتباط برقرار کند ولى توفيقى نيافت.


عبدالحسين سپنتا
عبدالحسين سپنتا