انتخاب موضوع يا داستان مناسب براى فيلم انيميشن از مهم‌ترين و اولين مراحل کار است. سپس تهيه‌کننده با انتخاب داستان و برآورد هزينه و انتخاب کارگردان تصميم به ساخت فيلم مى‌گيرد. کارگردان براساس سوژهٔ مناسب و موردنظر کارش را آغاز مى‌کند. به جهت صرفه‌جويى در وقت و هزينه، فيلم نما يا ”استورى بورد“ تهيه مى‌شود و صدا براساس آن آماده مى‌شود. شخصيت‌ها با نظر کارگردان طراحى مى‌شوند و صحنه‌پردازى صورت مى‌گيرد. سپس نقطهٔ شروع و اوج و پايان را تعيين مى‌کنند و شماره‌گذارى صورت مى‌گيرد. تمام طراحى‌ها مطابق برنامه براى تست فيلم‌بردارى مى‌شوند. زمينه‌ساز نيز همزمان فضاهاى مناسب را خلق مى‌کند. سپس فيلم‌بردارى نهايى با توجه به جدول راهنماى فيلم‌بردارى و کنترل نور و ساير جزئيات فنى و ... انجام مى‌شود. تدوين نهايى نيز در آخر انجام مى‌شود و نقص‌ها را رفع مى‌کند و پلان‌ها پشت سرهم قرار مى‌گيرند و نهايتاً صداگذارى انجام مى‌شود.