در لغت انيميشن يعنى زنده کردن، جان دادن و حرکت بخشيدن. در اصطلاح سينما، فيلمى است که تک‌فريم (قاب به قاب) گرفته شود، که داراى ويژگى‌هايى است و در قالب‌هاى متنوعى ساخته مى‌شود.