آفتاب

ساخت تابلوهای شناسائی ملک در مشهد

ساخت تابلوهای شناسائی ملک در مشهد
ساخت تابلوهای شناسائی ملک در مشهد
کلیه املاک در حال ساخت، می بایست به نصب تابلو شناسایی ملک اقدام نمایند. طبق بخشنامه شهرداری تهران، تابلو شناسایی باید به رنگ زرد و نوشته های آن به رنگ سیاه باشد.

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۰۸۴۵۸۶۷۸

شهین

19 ، 2773 ، مشهد ، طالقانی 19

8458678@gmail.com