آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - منشی (جوابگویی تلفن) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - منشی (جوابگویی تلفن)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - منشی (جوابگویی تلفن)» اینجا کلیک کنید.

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , « حقوق و مزایا » , , جهت کار در آژانس هواپیمایی , نیازمندیم …

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم روابط عمومی بالا

منشی خانم روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: رشيد(متروباقري) ۷۶۷۰۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت روابط عمومی

منشی خانم جهت روابط عمومی , 4ساعت کاری300 / 1 م ثابت , با پورسانت و بیمه

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

2نفر منشی خانم نیمه وقت و

2نفر منشی خانم نیمه وقت و , تمام وقت 30 / 9 الی 14 و 14 الی , 18 حقوق ثابت بی قید و شرط

تلفن: مترو جانبازان ۷۷۴۴۰۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت روابط عمومی

منشی خانم جهت روابط عمومی , 4ساعت کاری300 / 1 م ثابت , با پورسانت و بیمه

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی خانم

تعدادی منشی خانم , با روابط عمومی بالا نیازمندیم , حقوق + پورسانت

تلفن: ۶۶۷۲۴۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

2نفر منشی خانم نیمه وقت و

2نفر منشی خانم نیمه وقت و , تمام وقت 30 / 9 الی 14 و 14 الی , 18 حقوق ثابت بی قید و شرط

تلفن: مترو جانبازان ۷۷۴۴۰۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , « حقوق و مزایا » , , جهت کار در آژانس هواپیمایی , نیازمندیم …

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر3نفرمنشی خانم

شرکت معتبر3نفرمنشی خانم , جهت پاسخگویی با حقوق و , مزایای مکفی نیازمند است

تلفن: ۴۴۰۳۸۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

# منشی خانم #

# منشی خانم # , با فن بیان قوی - 2شیفت کاری , حقوق +بیمه+پورسانت ( اقدسیه )

تلفن: ۲۶۱۵۱۳۲۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , آشنا به کامپیوتر , با فن بیان قوی , حقوق ثابت , ( محدوده بهارستان )

تلفن: ۳۳۹۷۴۱۴۹ ۳۳۹۶۲۸۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم ساکن غرب تهران

منشی خانم ساکن غرب تهران , ساعت کار 8 تا 17

تلفن: ۴۴۲۲۰۱۲۷ ۴۴۲۳۷۷۴۸  


نیازمندیهای همشهری

سه نفر منشی خانم

سه نفر منشی خانم , با فن بیان بالا , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۰۴۶۳۵ و ۶۶۳۰۳۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم جهت

به یک خانم جهت , پاسخگویی به تلفن , محدوده غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۴۴۲۸۱۲۳۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با روابط عمومی بالا

منشی خانم با روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 30 : 14 , حقوق 300 / 1 + بیمه

تلفن: ۷۷۷۱۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت کار

تعدادی خانم جهت کار , درشرکت مخابراتی , ترجیحا ساکن شرق تهران

تلفن: ۷۷۲۲۰۸۸۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با فن بیان قوی

منشی خانم با فن بیان قوی , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق 300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: مترو باقري ۷۷۷۲۳۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم روابط عمومی بالا

منشی خانم روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: رشيد(متروباقري) ۷۶۷۰۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , باروابط عمومی بالاجهت کاردریک , شرکت معتبرباحقوق 2میلیون+مزایا

تلفن: ۲۲۰۱۶۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت پاسخگوی

منشی خانم جهت پاسخگوی , تلفن با حقوق500/ 1 م نیازمندیم , ساعت کاری 10الی18

تلفن: ۸۸۹۱۰۷۳۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , باروابط عمومی بالاجهت کاردریک , شرکت معتبرباحقوق 2میلیون+مزایا

تلفن: ۲۲۲۸۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت جوابگویی

منشی خانم جهت جوابگویی , تلفن در بازار آهن شادآباد , ترجیحا ساکن منطقه

تلفن: ۶۶۳۱۵۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , « حقوق و مزایا » , , جهت کار در آژانس هواپیمایی , نیازمندیم …

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی خانم نیمه وقت

تعدادی منشی خانم نیمه وقت , حقوق ثابت و پورسانت , در محیط زنانه

تلفن: پيروزي ۷۷۱۷۳۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی خانم

تعدادی منشی خانم , حقوق ثابت و پورسانت , در شرکت معتبر

تلفن: محدوده نازي آباد ۵۵۱۸۶۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , آشنا به کامپیوتر , با فن بیان قوی , حقوق ثابت , ( محدوده بهارستان )

تلفن: ۳۳۹۷۴۱۴۹ ۳۳۹۶۲۸۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی جهت

به یک منشی جهت , جوابگوئی تلفن با روابط عمومی , بالا - آشنا به کامپیوتر نیازمندیم

تلفن: ۴۴۲۷۸۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۲۲۲۸۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۶۶۷۲۴۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۴۴۰۳۸۲۳۱  


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۶۶۳۱۵۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۶۶۳۸۱۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۳۳۹۷۴۱۴۹ ۳۳۹۶۲۸۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

2

2

 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۹۹۰۳۸۵ - ۷۷۸۲۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: Ž 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۴۴۲۷۸۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۷۱۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

خانم و آقا تا 35 سال

خانم و آقا تا 35 سال , باروابط عمومی بالاجهت پاسخگویی , به تلفن درآژانس مسافرتی

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی خانم جهت

تعدادی منشی خانم جهت , بازاریابی فروش مصالح و پاسخگویی , به تلفن در دفتر مصالح ساختمانی

تلفن: تهرانپارس ۰۹۱۲۹۵۷۷۵۴۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم روابط عمومی بالا

منشی خانم روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: رشيد(متروباقري) ۷۶۷۰۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا جهت کار باتلفن

تعدادی آقا جهت کار باتلفن , در شرکت معتبر گردشگری , نیازمندیم - ثابت1/800 + پاداش

تلفن: سيدخندان ۸۶۱۲۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی خانم با تجربه

به تعدادی منشی خانم با تجربه , در زمینه فروش خودرو با حقوق , ثابت 300 / 1 با پورسانت

تلفن: ۰۹۹۰۶۷۶۷۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت جوابگویی تلفن , باآشنایی جزئی به کامپیوتر

تلفن: ۶۶۴۰۶۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , ( منشی خانم ) , ترجیحا زیر 30 سال , با روابط عمومی بالا , « حقوق + بیمه + پاداش

تلفن: ۸۸۴۲۰۱۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی مجرب خانم جهت

به یک منشی مجرب خانم جهت , انجام امور دفتری و جوابگوی تلفن , نیازمندیم محدوده شهرک ولیعصر

تلفن: ۶۶۳۱۵۹۰۴و۶۶۳۱۷۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت روابط عمومی

منشی خانم جهت روابط عمومی , 4ساعت کاری300 / 1 م ثابت , با پورسانت و بیمه

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با روابط عمومی بالا

منشی خانم با روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 30 : 14 , حقوق 300 / 1 + بیمه

تلفن: ۷۷۷۱۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با فن بیان قوی

منشی خانم با فن بیان قوی , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق 300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: مترو باقري ۷۷۷۲۳۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

خانم باروابط عمومی بالاوفن بیان

خانم باروابط عمومی بالاوفن بیان , قوی آشنابه کامپیوترواموراداری , جهت جوابگویی تلفن(بازارتهران)

تلفن: ۵۵۵۷۵۰۸۵ و ۰۹۳۵۱۸۷۹۶۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت کار باتلفن

تعدادی خانم جهت کار باتلفن , در شرکت معتبر نیازمندیم , ( ثابت1/800 + پاداش ) , سیدخندان 88538231

 


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم پاسخگو به تلفن

منشی خانم پاسخگو به تلفن , در واحدفروش،حقوق ثابت , + پورسانت ( تماس 11 الی 17 )

تلفن: ميدان توحيد ۶۶۱۲۴۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت شرکت بازرگانی

منشی خانم جهت شرکت بازرگانی , تک شیفت و دو شیفت , حقوق ثابت +بیمه + پورسانت

تلفن: ۷۶۷۰۲۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک همکار خانم

به یک همکار خانم , جهت پاسخگویی تلفن , در نمایشگاه مبل نیازمندیم

تلفن: ۷۷۴۵۶۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت کار در مرکز سالمندان , محدوده کامرانیه شمالی

تلفن: ۲۶۱۱۲۶۴۰و۲۶۱۱۲۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

2نفر منشی خانم نیمه وقت و

2نفر منشی خانم نیمه وقت و , تمام وقت 30 / 9 الی 14 و 14 الی , 18 حقوق ثابت بی قید و شرط

تلفن: مترو جانبازان ۷۷۴۴۰۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , باروابط عمومی بالاجهت کاردریک , شرکت معتبرباحقوق 2میلیون+مزایا

تلفن: ۲۲۲۸۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , درآمد ماهیانه تا 2میلیون , ( جنب مترو و BRT سبلان )

تلفن: ۷۷۹۹۰۳۸۵ - ۷۷۸۲۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم روابط عمومی بالا

منشی خانم روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: رشيد(متروباقري) ۷۶۷۰۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت کار در تهیه غذا , شیفت ظهر نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۳۵۹۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , « حقوق و مزایا » , , جهت کار در آژانس هواپیمایی , نیازمندیم …

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

2نفر منشی خانم نیمه وقت و

2نفر منشی خانم نیمه وقت و , تمام وقت 30 / 9 الی 14 و 14 الی , 18 حقوق ثابت بی قید و شرط

تلفن: مترو جانبازان ۷۷۴۴۰۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت روابط عمومی

منشی خانم جهت روابط عمومی , 4ساعت کاری300 / 1 م ثابت , با پورسانت و بیمه

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت پاسخگویی تلفن نیازمندیم , ساعت‎کاری 10 الی18 حقوق 5 / 1م

تلفن: ۸۸۹۲۸۴۵۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت پاسخگویی تلفن , و آشنا به امور دفتری

تلفن: محدوده وليعصر ۸۸۹۳۲۵۸۶  


نیازمندیهای همشهری

دفتر خدمات

دفتر خدمات , لوازم خانگی جهت تکمیل , کادر اپراتوری خود ، نیازمند , منشی خانم با روابط …

تلفن: تماس۱۰ببعد ۰۹۱۹۸۹۰۰۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی خانم

تعدادی منشی خانم , جوابگوی تلفن و تایپ , ثابت 700 / 1 م + پاداش

تلفن: خيابان آيت ۷۷۹۱۶۴۲۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت شرکت بازرگانی

منشی خانم جهت شرکت بازرگانی , تک شیفت و دو شیفت , حقوق ثابت +بیمه + پورسانت

تلفن: ۷۶۷۰۲۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت امور دفتری , محدوده کهریزک نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۴۱۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

2نفرمنشی خانم

2نفرمنشی خانم , نیمه وقت صبح یا بعدازظهر , جوابگویی به تلفن , نیازمندیم , میرداماد-میدان …

تلفن: ۲۶۴۰۲۸۴۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با روابط عمومی بالا

منشی خانم با روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 30 : 14 , حقوق 300 / 1 + بیمه

تلفن: ۷۷۷۱۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

2نفر منشی خانم نیمه وقت و

2نفر منشی خانم نیمه وقت و , تمام وقت 30 / 9 الی 14 و 14 الی , 18 حقوق ثابت بی قید و شرط

تلفن: مترو جانبازان ۷۷۴۴۰۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم روابط عمومی بالا

منشی خانم روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: رشيد(متروباقري) ۷۶۷۰۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت روابط عمومی

منشی خانم جهت روابط عمومی , 4ساعت کاری300 / 1 م ثابت , با پورسانت و بیمه

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با فن بیان قوی

منشی خانم با فن بیان قوی , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق 300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: مترو باقري ۷۷۷۲۳۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , « حقوق و مزایا » , , جهت کار در آژانس هواپیمایی , نیازمندیم …

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

«منشی خانم»

«منشی خانم» , جهت جوابگویی تلفن دربازار , آهن شادآباد ترجیحا ساکن منطقه

تلفن: ۶۶۳۱۵۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

لابی من خانم

لابی من خانم , جهت پاسخگویی به تلفن , محدوده زعفرانیه

تلفن: ۷۹ ۶۷ ۴۳ ۲۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم پاسخگو به تلفن

منشی خانم پاسخگو به تلفن , در واحدفروش،حقوق ثابت , + پورسانت ( تماس 11 الی 17 )

تلفن: ميدان توحيد ۶۶۱۲۴۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

2نفرمنشی خانم

2نفرمنشی خانم , نیمه وقت صبح یا بعدازظهر , جوابگویی به تلفن , نیازمندیم , میرداماد-میدان …

تلفن: ۲۶۴۰۲۸۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی مجرب خانم جهت

به یک منشی مجرب خانم جهت , انجام امور دفتری و جوابگوی تلفن , نیازمندیم محدوده شهرک ولیعصر

تلفن: ۶۶۳۱۵۹۰۴و۶۶۳۱۷۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر منشی خانم

دو نفر منشی خانم , حقوق ثابت و پورسانت , در شرکت معتبر

تلفن: محدوده نازي آباد ۵۵۱۸۶۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم روابط عمومی بالا

منشی خانم روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: رشيد(متروباقري) ۷۶۷۰۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر منشی خانم

دو نفر منشی خانم , حقوق ثابت و پورسانت , در شرکت معتبر

تلفن: مترو علم و صنعت ۷۷۱۹۱۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با روابط عمومی بالا

منشی خانم با روابط عمومی بالا , 30 : 9 الی 30 : 14 , حقوق 300 / 1 + بیمه

تلفن: ۷۷۷۱۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی خانم

تعدادی منشی خانم , (بدون شرایط سنی) ساکن شرق , حقوق + پورسانت

تلفن: ۷۷۸۶۵۳۹۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی،کارمندوکارآموز خانم

منشی،کارمندوکارآموز خانم , سن زیر30سال (باحقوق ثابت+بیمه) , ومزایای ویژه جهت آژانس هواپیمایی

تلفن: ۸۸۴۷۹۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی،کارمندوکارآموز خانم

منشی،کارمندوکارآموز خانم , سن زیر30سال (باحقوق ثابت+بیمه) , ومزایای ویژه جهت آژانس هواپیمایی

تلفن: ۸۸۱۷۰۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , « حقوق و مزایا » , , جهت کار در آژانس هواپیمایی , نیازمندیم …

تلفن: ۸۸۷۶۵۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم ساکن غرب تهران

منشی خانم ساکن غرب تهران , ساعت کار 8 تا 17

تلفن: ۴۴۲۲۰۱۲۷ ۴۴۲۳۷۷۴۸  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم با روابط عمومی بالا

همکار خانم با روابط عمومی بالا , جهت موسسه خدماتی-رفاهی , حقوق مکفی

تلفن: ۶۶۴۲۶۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر منشی خانم نیمه وقت

دو نفر منشی خانم نیمه وقت , حقوق ثابت و پورسانت , در محیط زنانه

تلفن: پيروزي ۷۷۱۷۳۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با فن بیان قوی

منشی خانم با فن بیان قوی , جهت دفتر پیک موتوری نیازمندیم , ( محدوده نواب - کمیل)

تلفن: تماس تا يک هفته ۶۶۸۳۸۷۰۳  


نیازمندیهای همشهری

2نفر منشی خانم نیمه وقت و

2نفر منشی خانم نیمه وقت و , تمام وقت 30 / 9 الی 14 و 14 الی , 18 حقوق ثابت بی قید و شرط

تلفن: مترو جانبازان ۷۷۴۴۰۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم با فن بیان قوی

منشی خانم با فن بیان قوی , 30 : 9 الی 14 و 14 الی 18 , حقوق 300 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: مترو باقري ۷۷۷۲۳۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , و پاسخگویی تلفن نیازمندیم , ساعت کاری : 9 الی 18

تلفن: ۸۸۷۱۸۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت روابط عمومی

منشی خانم جهت روابط عمومی , 4ساعت کاری300 / 1 م ثابت , با پورسانت و بیمه

تلفن: ۷۷۷۴۳۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , درآمد ماهیانه تا 2میلیون , ( جنب مترو و BRT سبلان )

تلفن: ۷۷۹۹۰۳۸۵ - ۷۷۸۲۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , جهت جوابگویی تلفن تمام وقت , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۳۳۵۳۲۵۰۰ـ۳۳۵۳۲۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری