آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - منشی (آشنا به تایپ)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - منشی (آشنا به تایپ)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - منشی (آشنا به تایپ)» اینجا کلیک کنید.

منشی خانم‎حدود25تا35سال

منشی خانم‎حدود25تا35سال , مسلط‎به تایپ واکسل با حداقل , 3سال سابقه منشیگری نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم جهت دستیارمنشی

به یک خانم جهت دستیارمنشی , تمام وقت (مسلط به تایپ) , نیازمندیم - ارسال رزومه به

تلفن: واتساپ: ۰۹۳۷۴۲۲۰۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت کار در دفتر وکالت , آشنا به تایپ - نیازمندیم

تلفن: ۲۲۰۶۱۴۳۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم‎حدود25تا35سال

منشی خانم‎حدود25تا35سال , مسلط‎به تایپ واکسل با حداقل , 3سال سابقه منشیگری نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ و بایگانی , دارای سابقه کارمفید , به ویژه در , مهندسین مشاور

تلفن: N.niakani۲@gmail.com ۸ - ۲۲۰۳۹۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ و بایگانی , دارای سابقه کارمفید , به ویژه در , مهندسین مشاور

تلفن: N.niakani۲@gmail.com ۸ - ۲۲۰۳۹۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ و بایگانی , دارای سابقه کارمفید , به ویژه در , مهندسین مشاور

تلفن: N.niakani۲@gmail.com ۸ - ۲۲۰۳۹۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ و بایگانی , دارای سابقه کارمفید , به ویژه در , مهندسین مشاور

تلفن: N.niakani۲@gmail.com ۸ - ۲۲۰۳۹۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط تایپ word و اکسل , ( حوالی میدان رسالت )

تلفن: ۴ - ۲۲۳۳۱۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

درمانگاه شبانه روزی نارمک

درمانگاه شبانه روزی نارمک , منشی با سابقه جهت , تایپ سونوگرافی نیازمندیم

تلفن: ۷۳۰۱۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم مسلط به تایپ

منشی خانم مسلط به تایپ , برای کاردرشرکت تجهیزات پزشکی , محدوده مطهری‎دعوت بهمکاری میشود

تلفن: ۷ - ۸۸۴۵۱۸۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت با 20 سال سابقه‎با

شرکت با 20 سال سابقه‎با , هدف توسعه شبکه بازاریابی و , تربیت نیروی فروش درمحدوده , ونک …

تلفن: ۰۹۱۲۸۲۰۴۱۹۱ خانم خاني ۸۸۶۲۰۴۴۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم مسلط به تایپ

منشی خانم مسلط به تایپ , برای کاردرشرکت تجهیزات پزشکی , محدوده مطهری‎دعوت بهمکاری میشود

تلفن: ۷ - ۸۸۴۵۱۸۰۶  


نیازمندیهای همشهری

منشی با تسلط نسبی به تایپ

منشی با تسلط نسبی به تایپ , واینترنت جهت کاردردفتروکالت , ولیعصربعدازم منیریه خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ و بایگانی , دارای سابقه کارمفید , به ویژه در , مهندسین مشاور

تلفن: N.niakani۲@gmail.com ۸ - ۲۲۰۳۹۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ و بایگانی , دارای سابقه کارمفید , به ویژه در , مهندسین مشاور

تلفن: N.niakani۲@gmail.com ۸ - ۲۲۰۳۹۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم منشی تایپیست

به یک خانم منشی تایپیست , دیپلم به بالا با حقوق مکفی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۱۳۰۴۶ و ۵۵۳۱۳۰۴۵  


نیازمندیهای همشهری

درمانگاه شبانه روزی نارمک

درمانگاه شبانه روزی نارمک , منشی با سابقه جهت , تایپ سونوگرافی نیازمندیم

تلفن: ۷۳۰۱۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری