آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - مربی (گوناگون)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - مربی (گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - مربی (گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

استخدام مربی

دعوت به همکاری از مدرس آقا و خانم با مدرک فوق لیسانس یا لیسانس جهت تدریس نرم افزارهای …

۰۲۶۳۴۴۲۹۹۷۱

آموزشگاه فنی وحرفه ای

آموزشگاه فنی وحرفه ای , آرامش پارسیان , ازعزیزانی که تجربه کافی , درزمینه آموزش , گیاهان …

تلفن: ۷۷۶۹۳۷۷۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مربی برنامه نویسی

تعدادی مربی برنامه نویسی , آشنابه‎اسکرچ‎وآردوینو،جهت‎کار , درموسسه‏آموزشی‎درزمینه‎رباتیک

تلفن: ۳۳۷۹۹۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مربی برنامه نویسی

تعدادی مربی برنامه نویسی , آشنابه‎اسکرچ‎وآردوینو،جهت‎کار , درموسسه‏آموزشی‎درزمینه‎رباتیک

تلفن: ۳۳۷۹۹۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر آموزشی در

یک شرکت معتبر آموزشی در , زمینه ی آموزش خلاقیت و رباتیک , اقدام به استخدام مربی می نماید

تلفن: ۸۸۸۵۴۳۳۹ و۸۸۸۵۴۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مربی دفاع شخصی و مهارتهای

مربی دفاع شخصی و مهارتهای , رزمی جهت آموزش و حفاظت , نیازمندیم

تلفن: ۸۹ - ۶۶۵۷۱۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

مربی دفاع شخصی و مهارتهای

مربی دفاع شخصی و مهارتهای , رزمی جهت آموزش و حفاظت , نیازمندیم

تلفن: ۸۹ - ۶۶۵۷۱۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

مربی آقا با کارت

مربی آقا با کارت , مربیگری جهت آموزشگاه , رانندگی( بدون خودرو)نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۸۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

مربی آقا با کارت

مربی آقا با کارت , مربیگری جهت آموزشگاه , رانندگی( بدون خودرو)نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۸۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

مربی آقا با کارت

مربی آقا با کارت , مربیگری جهت آموزشگاه , رانندگی( بدون خودرو)نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۸۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر مربی ICDL

یکنفر مربی ICDL , با سابقه کار در آموزشگاه , فنی و حرفه ای (محدوده یافت آباد)

تلفن: ۶۶۳۰۳۰۲۵  


نیازمندیهای همشهری

مربی آقا با کارت

مربی آقا با کارت , مربیگری جهت آموزشگاه , رانندگی( بدون خودرو)نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۸۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

جذب آموزش بانوان‎جهت‎اشتغال

جذب آموزش بانوان‎جهت‎اشتغال , مربیگری نقاشی یاسفال3تا12سال

تلفن: ۷۷۶۵۲۴۰۴ واتساپ ۰۹۳۷۸۷۲۹۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم با مدرک کارشناسی

خانم با مدرک کارشناسی , جهت کار در مدرسه استثنایی , مقطع متوسطه

تلفن: نارمک ۰۹۱۲۹۵۶۹۷۹۱  


نیازمندیهای همشهری

مربی آقا با کارت

مربی آقا با کارت , مربیگری جهت آموزشگاه , رانندگی( بدون خودرو)نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۸۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

مربی‎جهت آموزش طراحی و

مربی‎جهت آموزش طراحی و , نقاشی فارغ التحصیل ازدانشگاههای , هنرجهت آموزش درآتلیه هنری

تلفن: ۰۹۱۹۱۷۸۱۱۹۱ و ۸۸۸۰۲۲۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به خانمی جهت نگهداری

به خانمی جهت نگهداری , از دختر کم توان ذهنی , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۵۰۷۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا

تلفن: ۸۸۰۹۲۰۸۰ - ۸۶۱۲۹۶۱۷ ( شهرک غرب ) با سابقه کار نيازمند است نگهداري از کودکان بي سرپرست مرتبط جهت مربيگري در مرکز با تحصيلات علوم تربيتي يا  


نیازمندیهای همشهری

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار

مربی نوپا با 2 سال سابقه کار , مدارک کامل - زیر30 سال , (متاهل بدون فرزند)

تلفن: ۷۷۸۷۶۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری از مربی خانم

دعوت به همکاری از مربی خانم , جهت رسیدگی به تکالیف دانش , آموزان درموسسه آموزشی نیازمندیم

تلفن: تماس۱۲ به بعد ۸۸۳۱۲۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به خانمی جهت نگهداری

به خانمی جهت نگهداری , از دختر کم توان ذهنی , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۵۰۷۱۲  


نیازمندیهای همشهری