آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - ماما

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - ماما» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - ماما» اینجا کلیک کنید.

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد , با15سال فعالیت درمنطقه آماده , همکاری باکارشناس مامایی …

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۴۰۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به یک نفر خانم دیپلم

نیاز به یک نفر خانم دیپلم , مدارس بهیاری و یا کاردان , یا کارشناس ماما یا بیهوشی , جهت …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۳۳۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی اپراتور( تمام ونیمه وقت)

منشی اپراتور( تمام ونیمه وقت) , خانم -کلینیک زیبایی آموزش رایگان , حقوق ثابت + پورسانت …

تلفن: رسالت ۷۷۰۹۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

نرس یا ماما

نرس یا ماما , جهت کلینیک زیبایی , واقع در سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۷۳۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد , با15سال فعالیت درمنطقه آماده , همکاری باکارشناس مامایی …

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۴۰۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد , با15سال فعالیت درمنطقه آماده , همکاری باکارشناس مامایی …

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۴۰۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به یک نفر خانم دیپلم

نیاز به یک نفر خانم دیپلم , مدارس بهیاری و یا کاردان , یا کارشناس ماما یا بیهوشی , جهت …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۳۳۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

نرس یا ماما

نرس یا ماما , جهت کلینیک زیبایی , واقع در سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۷۳۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی اپراتور( تمام ونیمه وقت)

منشی اپراتور( تمام ونیمه وقت) , خانم -کلینیک زیبایی آموزش رایگان , حقوق ثابت + پورسانت …

تلفن: رسالت ۷۷۰۹۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد

ساختمان پزشکان مهرعبدل آباد , با15سال فعالیت درمنطقه آماده , همکاری باکارشناس مامایی …

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۴۰۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به یک نفر خانم دیپلم

نیاز به یک نفر خانم دیپلم , مدارس بهیاری و یا کاردان , یا کارشناس ماما یا بیهوشی , جهت …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۳۳۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به یک نفر خانم دیپلم

نیاز به یک نفر خانم دیپلم , مدارس بهیاری و یا کاردان , یا کارشناس ماما یا بیهوشی , جهت …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۳۳۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم پرستار یا ماما

خانم پرستار یا ماما , یا تکنسین اتاق عمل جهت کار , در کلینیک کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۷۲۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ماما ، پرستار و

ماما ، پرستار و , تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت صبح ( محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۵۸۱۴۱ ـ ۳۳۸۲۴۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

ماما ، پرستار و

ماما ، پرستار و , تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت صبح ( محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۵۸۱۴۱ ـ ۳۳۸۲۴۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

خانم پرستار یا ماما

خانم پرستار یا ماما , یا تکنسین اتاق عمل جهت کار , در کلینیک کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۷۲۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ماما ، پرستار و

ماما ، پرستار و , تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت صبح ( محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۵۸۱۴۱ ـ ۳۳۸۲۴۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

خانم پرستار یا ماما

خانم پرستار یا ماما , یا تکنسین اتاق عمل جهت کار , در کلینیک کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۷۲۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

خانم پرستار یا ماما

خانم پرستار یا ماما , یا تکنسین اتاق عمل جهت کار , در کلینیک کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۷۲۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ماما ، پرستار و

ماما ، پرستار و , تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت صبح ( محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۵۸۱۴۱ ـ ۳۳۸۲۴۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

خانم پرستار یا ماما

خانم پرستار یا ماما , یا تکنسین اتاق عمل جهت کار , در کلینیک کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۷۲۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ماما ، پرستار و

ماما ، پرستار و , تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت صبح ( محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۵۸۱۴۱ ـ ۳۳۸۲۴۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی اپراتور خانم پاره وقت

منشی اپراتور خانم پاره وقت , جهت کلینیک زیبایی آموزش رایگان , حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

تلفن: رسالت ۷۷۰۹۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

خانم پرستار یا ماما

خانم پرستار یا ماما , یا تکنسین اتاق عمل جهت کار , در کلینیک کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۷۲۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ماما ، پرستار و

ماما ، پرستار و , تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت صبح ( محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۵۸۱۴۱ ـ ۳۳۸۲۴۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس مامایی و بهداشت

کارشناس مامایی و بهداشت , دارای مدرک مراقبین سلامت , جهت کاردرپایگاه بهداشت(شمیرانات)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری