آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی ) - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» اینجا کلیک کنید.

به یک کارگرماهر و ساده

به یک کارگرماهر و ساده , جهت کاردرکارگاه درب وپنجره , UPVC ؛ نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۵۲۱۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تحصیلدار با موتور، کارگرآشنا

تحصیلدار با موتور، کارگرآشنا , به تعمیرات جزئی ونقاشی ساختمان , بازاریاب خانم جهت بخش

تلفن: (منطقه افسريه) ۰۹۰۵۹۰۸۹۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی آرد

شرکت تولیدی آرد , تعدادی نقاش ساختمان وفلزدر , محدوده سه راه آذری نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۳۵۴۱۰۲۶  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی , به تعدادی نیروی ماهر ساختمانی , جهت کاربر روی نما نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ماهر

به یک نفر کارگر ماهر , جهت کار در ارتفاع(راپل کار) , برای نما ساختمان نیازمندیم

تلفن: ۲۶۴۰۱۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک کانال ساز ماهر

به یک کانال ساز ماهر , نیازمندیم , محدوده نزدیک مترو خزانه

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۴۱۸۸۷ - ۰۹۱۹۰۲۴۱۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ماهر

به یک نفر کارگر ماهر , جهت کار در ارتفاع(راپل کار) , برای نما ساختمان نیازمندیم

تلفن: ۲۶۴۰۱۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی , به تعدادی نیروی ماهر ساختمانی , جهت کاربر روی نما نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی فنی ساختمانی(تعمیرات)

نیروی فنی ساختمانی(تعمیرات) , جهت کار در مجتمع تجاری , ( حقوق + بیمه + قرارداد )

تلفن: ۵۵۳۳۹۴۴۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ماهر

به یک نفر کارگر ماهر , جهت کار در ارتفاع(راپل کار) , برای نما ساختمان نیازمندیم

تلفن: ۲۶۴۰۱۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , کامپوزیت نما با غذا و جای , خواب- غیرسیگاری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۷۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی گچ کار و کارگر روزمزد

تعدادی گچ کار و کارگر روزمزد , با جای خواب و غذا , نیازمندیم , 09925542304

 


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی , به تعدادی نیروی ماهر ساختمانی , جهت کاربر روی نما نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی کارگر نیمه ماهر

تعداد زیادی کارگر نیمه ماهر , ماهرواستادکارکناف و بتونه کار , باجای خواب و غذا - تسویه

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۹۹۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری