آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» اینجا کلیک کنید.

کارگر ساختمانی

کارگر ساختمانی , جهت شیفت بعدازظهر یا شب , در محدوده شهریار نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۶۱۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

برش کار و کمک برش کار

برش کار و کمک برش کار , با تجربه جهت اسلب بری , سنگ های آشپز خانه نیازمندیم

تلفن: ۵۶۲۳۳۷۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار ماهر تاسیسات

استاد کار ماهر تاسیسات , درب مغازه , نیازمندیم (محدوده انقلاب)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۹۴۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت ساختمانی برای کارگاه

یک شرکت ساختمانی برای کارگاه , خود دعوت به همکاری می نماید: , 1- اکیپ گچ کار 2- اکیپ سنگ …

تلفن: ۰۹۹۱۹۲۵۸۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده

تعدادی کارگرساده , جهت پروژه ساختمانی , درجنت آبادتهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۱۰۴۹۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر UPVC کار

به یک کارگر UPVC کار , ماهر نیازمندیم , محدوده علی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۷۴۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک 7000 - روغنی 8000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ - ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نقاش ساختمان

به تعدادی نقاش ساختمان , جهت بتونه کناف , در چابهار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۶۷۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

گچ کار - کاشی کار

گچ کار - کاشی کار , پله کار نیازمندیم , (( برای پروژه ای در هشتگرد))

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۱۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آرماتوربند

به تعدادی نیروی آرماتوربند , و قالب بند نیازمندیم , محدوده جنوب تهران

تلفن: ۰۹۱۴۴۳۲۳۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آرماتوربند

به تعدادی نیروی آرماتوربند , و قالب بند نیازمندیم , محدوده جنوب تهران

تلفن: ۰۹۱۴۴۳۲۳۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک 7000 - روغنی 8000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ - ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

«لوله کش ماهر »

«لوله کش ماهر » , درب مغازه با ضامن معتبر , نیازمندیم (محدوده انقلاب)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۹۴۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی کارگر ساده

تعداد زیادی کارگر ساده , نیمه ماهر،ماهرواستادکارکناف , باجای خواب و غذا - تسویه عالی

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۹۹۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک 7000 - روغنی 8000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ - ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای جهت کار با طناب در , ارتفاع نیازمندیم

تلفن: ياوري ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت نورد گرم دنا

شرکت نورد گرم دنا , نیروی تاسیساتی , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری