آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کافی شاپ) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کافی شاپ)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کافی شاپ)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی کارگرساده جهت کار

به تعدادی کارگرساده جهت کار , درآبمیوه وبستنی نیازمندیم , ناهار (بدون جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۴۶۰۳۲ - ۶۶۴۶۶۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر جهت کار در

کارگر جهت کار در , آبمیوه گیری ماهر و نیمه ماهر , باصبحانه،ناهار،شام،جای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۵۴۲۱۶  


نیازمندیهای همشهری

2نفرکارگرساده

2نفرکارگرساده , جهت کار درکافی شاپ , محدوده پونک ، تیراژه یک

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۸۰۸۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نیروی ساده

به یک نیروی ساده , علاقمندجهت کاردرکافی شاپ , ترجیحا 20تا25سال نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۹۲۶۳۷۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی جوان جهت

تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر کارگر ساده جهت کار در

یکنفر کارگر ساده جهت کار در , کافی شاپ نیازمندیم , (با جای خواب )

تلفن: ۴۴۴۹۳۱۳۷  


نیازمندیهای همشهری

خانم علاقمند به کارکافه

خانم علاقمند به کارکافه , مرکز شهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۱۰۵۴۳۵ ۶۱ ـ ۸۸۳۴۵۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب و غذا

کارگرساده باجای خواب و غذا , 2شیفت(10تا21)(12ظهرتا12) , آبمیوه بستنی فروشی (باحقوق عالی)

تلفن: ۰۹۳۳۸۸۴۸۸۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگرساده جهت فعالیت

به یک کارگرساده جهت فعالیت , درآبمیوه وبستنی فروشی باجای خواب , ووعده های غذایی وحقوق

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۹۳۳۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی جوان جهت

تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر کارگر حرفه ای

2 نفر کارگر حرفه ای , جهت آبمیوه فروشی , با حقوق مکفی (بهارستان)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۸۶۵۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب و غذا

کارگرساده باجای خواب و غذا , 2شیفت(10تا21)(12ظهرتا12) , آبمیوه بستنی فروشی (باحقوق عالی)

تلفن: ۰۹۳۳۸۸۴۸۸۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرنیمه ماهر

به تعدادی کارگرنیمه ماهر , آقا مجرد بصورت نیمه وقت , درمحدوده پیروزی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۷۸۲۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ساده

به یک نفر کارگر ساده , جهت کار در آبمیوه گیری , با حقوق بالا و جای خواب،نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۲۴۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

یک کارگرساده و یک کارگرماهر

یک کارگرساده و یک کارگرماهر , جهت آبمیوه بستنی , باجای خواب+غذا+حقوق مکفی

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۰۴۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر جهت کار در

کارگر جهت کار در , آبمیوه گیری ماهر و نیمه ماهر , باصبحانه،ناهار،شام،جای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۵۴۲۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی جوان جهت

به تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگرساده

به یک نفر کارگرساده , جهت کار درکافی شاپ , نیمه وقت نیازمندیم

تلفن: ۴ - ۸۸۰۳۵۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ساده

به یک نفر کارگر ساده , جهت کار در آبمیوه گیری , با حقوق بالا و جای خواب،نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۲۴۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی جوان جهت

به تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی خانم متعهد

به تعدادی نیروی خانم متعهد , جهت کار در آبمیوه و بستنی , در محیطی زنانه نیازمندیم (پیروزی

تلفن: تماس۱۰ببعد ۰۹۳۵۶۵۴۶۶۷۳  


نیازمندیهای همشهری

کافی من و کمک کافی من

کافی من و کمک کافی من , نیمه ماهر ترجیحاً ساکن , شرق و غیرسیگاری

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۱۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در کافی شاپ , بدون جای خواب (واقع در نواب)

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۶۸۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرکافی شاپ آقا

کارگرکافی شاپ آقا , ساعت کار 15الی 23حقوق 1800 , بدون جای خواب

تلفن: محدوده پارک ملت ۰۹۳۳۸۸۳۰۲۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کافی من و کمک کافی من

کافی من و کمک کافی من , نیمه ماهر ترجیحاً ساکن , شرق و غیرسیگاری

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۱۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده

کارگرساده , جهت آبمیوه فروشی , با جای خواب و غذا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۰۱۷۲۸و۵۵۰۰۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی جوان جهت

به تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهرآقا

کارگر ماهر و نیمه ماهرآقا , جهت آبمیوه بستنی , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۰۰۵۹۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی جوان جهت

به تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرکافی شاپ آقا

کارگرکافی شاپ آقا , ساعت کار 15الی 23حقوق 1800 , بدون جای خواب

تلفن: محدوده پارک ملت ۰۹۳۳۸۸۳۰۲۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در کافی شاپ , بدون جای خواب (واقع در نواب)

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۶۸۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , با جای خواب + 3 وعده غذا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۳۱۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده یا نیمه ماهر

کارگر ساده یا نیمه ماهر , جهت کار در آبمیوه بستنی , در شهرک غرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۷۳۵۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده حقوق 500 / 1 م

کارگرساده حقوق 500 / 1 م , ساعت کار30 / 8 تا 19 , 15خردادپاساژرضاط2-کافی شاپ رضا

تلفن: پلاک ۷۰ ۵۵۵۹۷۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر کافه

کارگر کافه , آماده سازی صبحانه و غذا , 7 صبح تا 4 بعد از ظهر , , محدوده سعادت آباد , مجتمع …

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۸۵۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگرساده

به یک نفر کارگرساده , جهت کار درکافی شاپ , نیازمندیم

تلفن: ۴ - ۸۸۰۳۵۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و ساده

کارگر ماهر و ساده , جهت کار در کافه رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۱۸۸۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت آبمیوه

کارگر ساده جهت آبمیوه , و بستنی فروشی با جای خواب , حقوق 2 میلیون

تلفن: ۰۹۰۱۴۰۹۲۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی جوان جهت

به تعدادی نیروی جوان جهت , کار در کافه بدون جای خواب , نیازمندیم محدوده پاسداران ومطهری

تلفن: ۰۹۰۵۶۳۶۰۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و ماهر

کارگر ساده و ماهر , جهت کار در بستنی فروشی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۲۰۰۴۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و آشپز (آقا)

کارگر ساده و آشپز (آقا) , جهت کار در سفره خانه , صبحانه + ناهار + شام + جای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۱۰۸۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی خانم متعهد

به تعدادی نیروی خانم متعهد , جهت کار در آبمیوه و بستنی , در محیطی زنانه نیازمندیم (پیروزی

تلفن: ۰۹۳۵۲۷۱۰۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر جهت کار در

کارگر جهت کار در , آبمیوه گیری ماهر و نیمه ماهر , باصبحانه،ناهار،شام،جای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۵۴۲۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر یا ماهر

کارگر نیمه ماهر یا ماهر , با حقوق مکفی , ترجیحاً غیرسیگاری و ساکن شرق

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۱۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده

کارگرساده , جهت آبمیوه فروشی , با جای خواب و غذا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۰۱۷۲۸و۵۵۰۰۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ساده

به یک نفر کارگر ساده , جهت کار در آبمیوه گیری , با حقوق بالا و جای خواب،نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۲۴۴۴۸  


نیازمندیهای همشهریfeed not loading