آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (خدمتکار منزل) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (خدمتکار منزل)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (خدمتکار منزل)» اینجا کلیک کنید.

به خانمی جهت انجام

به خانمی جهت انجام , امور منزل نیازمندیم , (تماس تا 10 روز)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۵۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به خانمی حداکثر 35ساله

به خانمی حداکثر 35ساله , جهت آشپزی و خانه داری , 2 روز در هفته نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۲۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری

آشپز پاره‎وقت

آشپز پاره‎وقت , جهت انجام امورمنزل , باضامن معتبر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۵۳۴۹۹و۰۹۱۲۲۹۰۵۲۳۶  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم 35 تا40سال

یکنفر خانم 35 تا40سال , جهت نظافت امور منزل , »» بصورت 24 ساعته ««

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۵۲۹۹۵و۰۹۳۸۵۹۶۷۱۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به خانمی جهت انجام امور منزل

به خانمی جهت انجام امور منزل , و مراقبت از آقای سالمند , بدون واسطه نیازمندیم-تماس9تا17

تلفن: ۰۹۳۸۷۰۸۶۳۱۱ - ۲۲۵۱۸۳۳۸  


نیازمندیهای همشهری

خانمی جهت انجام کلیه

خانمی جهت انجام کلیه , امور منزل با حقوق مناسب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۱۷۱۵۶۲۱۹  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , با بیمه ، محدوده نیاوران , ساعت کار 15 الی 22

تلفن: ۰۹۹۰۵۵۲۸۵۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۴۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۰۵۵۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۹۰۵۵۲۸۵۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۳۳۸۰۲۸۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۲۲۶۰۷۱۱۱ 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۹۱۷۱۵۶۲۱۹  


نیازمندیهای همشهری

خانمی جهت کلیه امور منزل

خانمی جهت کلیه امور منزل , و آشپزی حداکثر35ساله , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی شبانه روزی خانم

نیروی شبانه روزی خانم , آشنایی کامل به امور منزل , و کودک با حقوق مکفی

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۰۵۵۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم جوان

به یک خانم جوان , جهت نظافت منزل , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۶۹۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم 35 تا40سال

یکنفر خانم 35 تا40سال , جهت نظافت امور منزل , »» بصورت 24 ساعته ««

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۵۲۹۹۵و۰۹۳۸۵۹۶۷۱۷۷  


نیازمندیهای همشهری

آبدارچی - خدمتکار آقا

آبدارچی - خدمتکار آقا , حداکثر 45 ساله , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۳۷۷۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری