آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (چاپ و صحافی) - استان خراسان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (چاپ و صحافی)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (چاپ و صحافی)» اینجا کلیک کنید.

یک نیروی جوان آقا

یک نیروی جوان آقا , جهت کار در چاپخانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۷۰۰۹۷۱ـ۳۳۹۵۲۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر آقا جوان

یکنفر آقا جوان , جهت چاپخانه بنر , حوالی شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۴ ـ ۷۷۵۷۹۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و ماهر

کارگر ساده و ماهر , جهت صحافی ، پانچ ، فنر , و جلدسازی و تاکنی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۷۱۳۶۴۵ ـ ۵۵۷۶۰۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر خانم و آقا

تعدادی کارگر خانم و آقا , ترجیحا 18 الی 27 ساله جهت , کاردرصحافی کتاب نیازمندیم ،خاوران

تلفن: نبرد جنوبي ۳۳۷۳۰۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

# کارگر نیمه ماهر #

# کارگر نیمه ماهر # , و وسط کار صحاف , نیازمندیم

تلفن: ۹۰ ۶۸ ۴۰ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در چاپخانه , نیازمندیم(محدوده امام حسین)

تلفن: ۰۹۳۸۴۷۴۸۲۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر خانم و آقا

تعدادی کارگر خانم و آقا , جهت کار در صحافی , ( شهرک صنعتی عباس آبادعلاقمند)

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۸۸۵۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و ماهر

کارگر ساده و ماهر , جهت صحافی ، پانچ ، فنر , و جلدسازی و تاکنی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۷۱۳۶۴۵ ـ ۵۵۷۶۰۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا

تعدادی خانم و آقا , جهت کار در انتشارات و چاپخانه , با معرف معتبر (میدان انقلاب)

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۱۸۴۰۲  


نیازمندیهای همشهری