آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (آشنا به امور بیمه) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (آشنا به امور بیمه)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (آشنا به امور بیمه)» اینجا کلیک کنید.

با آموزش رایگان

با آموزش رایگان , فروش انواع بیمه نامه , در دفتر بیمه با میز کار

تلفن: ۱۹ الي ۸۸۱۰۶۳۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کارمند‎ خانم و آقا ‎جهت یک

کارمند‎ خانم و آقا ‎جهت یک , شرکت‏معتبربیمه200 / 1ثابت , +پاداش‎درآمدبالا3میلیون‎نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۶۵۹۳۸ و ۷۷۹۸۱۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند خانم

کارمند خانم , مسلط به صدور تمامی رشته های , بیمه ایران - با سابقه کار

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۵۱۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

با آموزش رایگان

با آموزش رایگان , فروش انواع بیمه نامه , در دفتر بیمه با میز کار

تلفن: ۱۹ الي ۸۸۱۰۶۳۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۵۱۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۳۳۹۱۴۹۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۶۵۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۸  


نیازمندیهای همشهری

کارمند خانم مسلط به فن آوران

کارمند خانم مسلط به فن آوران , و رشته های بیمه ای و اکسل , حقوق وزارت کار + بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۴۷۰۲۸ - ۸۸۳۴۰۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس صدور با سابقه

کارشناس صدور با سابقه , فعالیت مفید ،جهت کار در شرکت , خدمات بیمه ای با حقوق مکفی

تلفن: ۸۸۸۰۷۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند خانم

کارمند خانم , مسلط به صدور تمامی رشته های , بیمه ایران با سابقه کار

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۵۱۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارمند‎ خانم و آقا ‎جهت یک

کارمند‎ خانم و آقا ‎جهت یک , شرکت‏معتبربیمه200 / 1ثابت , +پاداش‎درآمدبالا3میلیون‎نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۶۵۹۳۸ و ۷۷۹۸۱۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند آقا

کارمند آقا , مسلط به صدور انواع بیمه نامه , (نمایندگی بیمه آسیا)

تلفن: ونک ۰۹۳۵۸۷۸۰۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , آشنا به صدور ، بازاریابی , با روابط عمومی بالا و تحصیلات , مرتبط در امور …

تلفن: ۵۵۵۷۰۷۳۱ و ۵۵۵۷۰۶۵۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بیمه ایران

شرکت بیمه ایران , کارمند خانم مسلط به , صدور انواع بیمه نیازمندیم

تلفن: ۳ ـ ۶۶۰۳۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

با آموزش رایگان

با آموزش رایگان , فروش انواع بیمه نامه , در دفتر بیمه با میز کار

تلفن: ۱۹ الي ۸۸۱۰۶۳۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کارمند آقا جهت دفتر بیمه دانا

کارمند آقا جهت دفتر بیمه دانا , محدوده ونک با حقوق وزارت کار , و بیمه نیازمندیم

تلفن: ۸۸۲۰۲۷۱۴ داخلي ۷ يا ۸  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , آشنا به صدور ، بازاریابی , با روابط عمومی بالا و تحصیلات , مرتبط در امور …

تلفن: ۵۵۵۷۰۷۳۱ و ۵۵۵۷۰۶۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارمند آشنا به

به یک کارمند آشنا به , فروش بیمه عمر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۹۸۶۲۵۰۸ و ۴۶۰۳۰۴۴۱  


نیازمندیهای همشهری

مدیر فروش خانم و آقا

مدیر فروش خانم و آقا , جهت کار در بیمه ایران , حقوق بالا + مزایا و بیمه

تلفن: ۸۸۹۹۰۲۶۱ - ۸۸۹۸۰۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

« بیمه ایران »

« بیمه ایران » , کارمند خانم آشنا به صدور

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۸۰۲۶ ۷۷۸۰۱۲۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کارمند خانم

کارمند خانم , مسلط به صدور انواع بیمه نامه , در بیمه ایران نیازمندیم

تلفن: ۷۷۸۰۴۸۷۴ - ۷۷۸۰۸۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر کارمند خانم

2 نفر کارمند خانم , آشنا به امور بیمه و صدور , و ترجیحا آشنا به بیمه درمان

تلفن: ۸۸۵۴۳۳۰۵ ـ ۸۸۱۷۳۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند آقا جهت دفتر بیمه دانا

کارمند آقا جهت دفتر بیمه دانا , محدوده ونک با حقوق وزارت کار , و بیمه نیازمندیم

تلفن: ۸۸۲۰۲۷۱۴ داخلي ۷ يا ۸  


نیازمندیهای همشهری

کارمند مسلط به

کارمند مسلط به , صدور رشته های بیمه ای , با روابط عمومی بالا

تلفن: ۸۸۳۴۰۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کارمند خانم

کارمند خانم , مسلط به صدور تمامی رشته های , بیمه ایران با سابقه کار

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۵۱۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری