آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (مبل ساز) - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (مبل ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (مبل ساز)» اینجا کلیک کنید.

فوری فوری

فوری فوری , رویه کوب , لمسه ماهر , جهت مبلمان , با جای خواب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر جهت

رویه کوب ماهر جهت , تولید و تعمیر نیازمندیم , محدوده دلاوران

تلفن: ۷۷۴۵۰۲۲۲ - ۰۹۰۲۳۱۳۹۱۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , نیمه ماهر و شاگرد نیازمندیم , « محدوده پونک »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۵۲۰۹و۴۴۸۵۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ رویه کوب مبل

اکیپ رویه کوب مبل , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۷۹۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه کار

تعدادی لمسه کار , و رویه کوب , در یک شرکت معتبر , نیازمندیم , آدرس:جاده ساوه - رباط کریم …

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۵۲۵۷۹ (داخلي۱۱۲)۵۶۳۹۰۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

فوری فوری

فوری فوری , رویه کوب , لمسه ماهر , جهت مبلمان , با جای خواب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ رویه کوب مبل

اکیپ رویه کوب مبل , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۷۹۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نجارماهر

تعدادی نجارماهر , نیازمندیم , (با تیراژ کار بالا)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۴۲۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی رویه کوب ماهر و

تعدادی رویه کوب ماهر و , نیمه ماهر لمسه کار نیازمندیم , فوری (محدوده فیروز بهرام)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۸۵۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده

به یک کارگر ساده , و رویه کوب ماهر با حقوق , عالی محدوده افسریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۱۱۰۳۰۳۲۶  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر , * مبلمان راحتی * , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۷۳۸۹۹۴۸ - ۰۹۱۲۲۴۴۹۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , نیمه ماهر و شاگرد نیازمندیم , « محدوده پونک »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۵۲۰۹و۴۴۸۵۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تمام کار با تجربه

تمام کار با تجربه , در تعمیرات مبل نیازمندیم , ( محدوده تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۰۳۸۲۱۲۹۱۳ - ۷۷۳۸۷۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ رویه کوب مبل

اکیپ رویه کوب مبل , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۷۹۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

فوری فوری

فوری فوری , رویه کوب , لمسه ماهر , جهت مبلمان , با جای خواب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر چوب بر

کارگر چوب بر , با جای خواب ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۹۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر

رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر , جهت مبل استیل نیازمندیم , (محدوده یافت آباد چهاردانگه )

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۶۰۲۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه کار

تعدادی لمسه کار , و رویه کوب , در یک شرکت معتبر , نیازمندیم , آدرس:جاده ساوه - رباط کریم …

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۵۲۵۷۹ (داخلي۱۱۲)۵۶۳۹۰۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

خیاط ماهر ونیمه ماهرو

خیاط ماهر ونیمه ماهرو , نجار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم ( احمد آباد مستوفی )

تلفن: ۰۹۳۷۳۷۹۴۵۰۰و۰۹۱۲۳۷۹۴۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده آزادگان خ عرفان)

تلفن: ۰۹۳۹۰۶۰۹۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

گروه مبلمان یاتاش

گروه مبلمان یاتاش , رویه کوب ماهرمبلمان اسکان،بیمه،غذا

تلفن: ۰۹۰۱۸۳۸۰۳۸۶ و ۲۵۹۲۳ - ۰۲۱ محل کار:جزيره کيش-داخلي۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی رویه کوب ماهر و

تعدادی رویه کوب ماهر و , نیمه‏ماهر نیازمندیم . (بادرآمد بالا)

تلفن: کاشاني ۰۹۱۲۵۶۹۵۹۴۴ حيدري ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۳۳  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب لمسه ماهر

رویه کوب لمسه ماهر , جهت مبلمان با جای خواب , محدوده آدران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب لمسه ماهر

رویه کوب لمسه ماهر , جهت مبلمان با جای خواب , محدوده آدران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده آزادگان خ عرفان)

تلفن: ۰۹۳۹۰۶۰۹۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر , جهت تعمیرات , ترجیحا غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۷۹۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , نیمه ماهر و شاگرد نیازمندیم , « محدوده پونک »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۵۲۰۹و۴۴۸۵۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر , و خیاط ماهر مبل نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۰۹۹۱۷۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اکیپ رویه کوب

تعدادی اکیپ رویه کوب , لمسه کار مبل راحتی وخیاط , با تیراژ کار بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۴۲۳۵۴ و ۵۵۲۵۲۶۱۶  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب لمسه ماهر

رویه کوب لمسه ماهر , جهت مبلمان با جای خواب , محدوده آدران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده آزادگان خ عرفان)

تلفن: ۰۹۳۹۰۶۰۹۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اکیپ رویه کوب

تعدادی اکیپ رویه کوب , لمسه کار مبل راحتی وخیاط , با تیراژ کار بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۴۲۳۵۴ و ۵۵۲۵۲۶۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه کار

تعدادی لمسه کار , و رویه کوب , در یک شرکت معتبر , نیازمندیم , آدرس:جاده ساوه - رباط کریم …

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۵۲۵۷۹ (داخلي۱۱۲)۵۶۳۹۰۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر ونیمه ماهر

رویه کوب ماهر ونیمه ماهر , جهت مبلمان راحتی با بیمه , و سرویس نیازمندیم (چهاردانگه)

تلفن: ۲ - ۵۵۲۶۹۷۹۱ و ۹۱۲۶۵۲۶۵۹۳.  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان

کارگر نیمه ماهر جهت مبلمان , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده آزادگان خ عرفان)

تلفن: ۰۹۳۹۰۶۰۹۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری