آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - سایر استخدام - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - سایر استخدام» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - سایر استخدام» اینجا کلیک کنید.

سقف درآمد نامحدود !

سقف درآمد نامحدود ! , مبتدی و حرفه‎ای , آموزش رایگان همزمان باکار , تعداد محدود , 2 ماهه …

تلفن: ۲۶۷۴۲۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری کارشناس بدنه

دعوت به همکاری کارشناس بدنه , وموتورخودرو پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۸۰۱۵۰۸ ـ ۶۶۴۶۷۸۱۷ ۴۴۲۲۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

« فرصت استثنایی شغلی »

« فرصت استثنایی شغلی » , دعوت به همکاری در واحد بازرگانی , با آموزش (رایگان) ظرفیت محدود

تلفن: ارسال عدد۱به۰۹۰۳۷۶۰۰۱۵۲  


نیازمندیهای همشهری

نیروجهت کار نیمه وقت

نیروجهت کار نیمه وقت , در مراکز تفریحی , درآمد روزانه 300 تومان

تلفن: ۸۸۱۰۰۲۲۹ و ۸۸۷۱۲۴۵۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار تعمیر موبایل

دعوت به کار تعمیر موبایل , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

** کار در کشتی **

** کار در کشتی ** , سفرهای محدود و نامحدود , همراه با تحصیل

تلفن: ۰۹۱۰۲۴۵۱۹۴۸ - ۷۷۶۵۷۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار ماساژوری آموزش

دعوت به کار ماساژوری آموزش , عملی رایگان(نیک اندیشان)

تلفن: ۴۴۲۳۹۲۰۲ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۷۷۴۵۲۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

فرصت طلایی جذب نیرو

(آقا وخانم) ،جهت تکمیل نیروی انسانی واجرایی خود اقدام به جذب نیروی انسانی نموده است …

تلفن: ۰۹۰۴۴۱۷۶۲۷۵ 


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار تعمیر موبایل

دعوت به کار تعمیر موبایل , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

دیزاینر گل

دیزاینر گل , نیازمندیم , (محدوده قیطریه)

تلفن: ۰۹۱۲۸۸۸۸۶۱۴ - ۲۲۲۳۰۷۱۲  


نیازمندیهای همشهری

15 میلیون در ماه رویا نیست

15 میلیون در ماه رویا نیست , بدون سابقه - بدون سرمایه , دربهترین املاک منطقه1،افرادباانگیزه

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۴۹۶۰و۰۹۱۲۴۸۸۶۸۵۸  


نیازمندیهای همشهری

جذب علاقمندان به نگهداری

جذب علاقمندان به نگهداری , سالمند ، کودک ،بیمار , با درآمد بسیار بالا

تلفن: ۲۲۸۹۳۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۸۰۱۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

15

15

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۴۹۶۰ 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۵۲۳۳۶  


نیازمندیهای همشهری

**

**

تلفن: ۰۹۱۰۲۴۵۱۹۴۸ - ۷۷۶۵۷۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۸۸۸۸۶۱۴ - ۲۲۲۳۰۷۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۲۲۸۹۳۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

فرصت طلایی جذب نیرو

(آقا وخانم) ،جهت تکمیل نیروی انسانی واجرایی خود اقدام به جذب نیروی انسانی نموده است …

تلفن: ۰۹۰۴۴۱۷۶۲۷۵ 


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری کارشناس بدنه

دعوت به همکاری کارشناس بدنه , وموتورخودرو پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۸۰۱۵۰۸ ـ ۶۶۴۶۷۸۱۷ ۴۴۲۲۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار تعمیر موبایل

دعوت به کار تعمیر موبایل , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار ماساژوری آموزش

دعوت به کار ماساژوری آموزش , عملی رایگان(نیک اندیشان)

تلفن: ۴۴۲۳۹۲۰۲ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۷۷۴۵۲۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر نقاش تابلو رنگ روغن

یک نفر نقاش تابلو رنگ روغن , نیازمند است

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۳۱۵۹۰ ۶۶۵۳۷۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کار در کشتی

کار در کشتی , سفر های محدود و نا محدود , همراه با ادامه تحصیل

تلفن: ۷۷۶۵۷۱۳۰ - ۰۹۱۰۲۴۵۱۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار تعمیر موبایل

دعوت به کار تعمیر موبایل , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برنامه ریز

برنامه ریز , ترانسپورت , کارخانه بتن آماده , , محدوده خاوران

تلفن: ۳۳۴۷۰۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

جذب علاقمندان به نگهداری

جذب علاقمندان به نگهداری , سالمند ، کودک ،بیمار , با درآمد بسیار بالا

تلفن: ۲۲۸۹۳۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار ماساژوری آموزش

دعوت به کار ماساژوری آموزش , عملی رایگان(نیک اندیشان)

تلفن: ۴۴۲۳۹۲۰۲ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۷۷۴۵۲۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروجهت کار نیمه وقت

نیروجهت کار نیمه وقت , در مراکز تفریحی , درآمد روزانه 300 تومان

تلفن: ۸۸۱۰۰۲۲۹ و ۸۸۷۱۲۴۵۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

فرصت طلایی جذب نیرو

(مدیریتی وآموزشی )کاردائمی بادرآمدعالی ازدیپلم تادکتری.حداقل سن ۱۸سال به بالا.به صورت …

تلفن: ۰۹۰۴۴۱۷۶۲۷۵ 


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری کارشناس بدنه

دعوت به همکاری کارشناس بدنه , وموتورخودرو پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۸۰۱۵۰۸ ـ ۶۶۴۶۷۸۱۷ ۴۴۲۲۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فقط4نفر خانم و آقا فعال

فقط4نفر خانم و آقا فعال , بالاترین‎پورسانت+تسویه درجا , آگهی رایگان/آموزش رایگان , موفقیت …

تلفن: ۴۵۵۰۵۸۵ - ۰۹۱۰و۴۴۱۰۴۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری کارشناس بدنه

دعوت به همکاری کارشناس بدنه , وموتورخودرو پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۸۰۱۵۰۸ ـ ۶۶۴۶۷۸۱۷ ۴۴۲۲۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

15 میلیون در ماه رویا نیست

15 میلیون در ماه رویا نیست , بدون سابقه - بدون سرمایه , دربهترین املاک منطقه1،افرادباانگیزه

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۴۹۶۰و۰۹۱۲۴۸۸۶۸۵۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار ماساژوری آموزش

دعوت به کار ماساژوری آموزش , عملی رایگان(نیک اندیشان)

تلفن: ۴۴۲۳۹۲۰۲ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۷۷۴۵۲۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

جذب علاقمندان به نگهداری

جذب علاقمندان به نگهداری , سالمند ، کودک ،بیمار , با درآمد بسیار بالا

تلفن: ۲۲۸۹۳۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار تعمیر موبایل

دعوت به کار تعمیر موبایل , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار به عنوان

علاقمندان به کار به عنوان , امدادگر اورژانس(کارورزی رایگان)

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ ۴۲۸۸۱۱۱۲ و ۴۲۸۸۱۶۰۰ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو در مجموعه ورزشی

جذب نیرو در مجموعه ورزشی , جهت امورداخلی،پاره وقت(10نفر) , وبدون مهارت هفته ای 5 / 1 م

تلفن: ۸۸۱۰۶۰۳۴ و ۸۸۷۱۲۴۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا

تعدادی خانم و آقا , جهت نقاشی روی بوم , ترجیحا دانشجو هنر نقاشی

تلفن: محدوده مشيريه ۳۳۴۵۹۳۶۵  


نیازمندیهای همشهری

کار در کشتی

کار در کشتی , سفر های محدود و نا محدود , همراه با ادامه تحصیل

تلفن: ۷۷۶۵۷۱۳۰ - ۰۹۱۰۲۴۵۱۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین دامپزشکی

تکنسین دامپزشکی جهت کار نیمه وقت در مرکز آموزش معتبر در تهران ارسال رزومه به info@aryantandorostteb.net

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۶۹۳۶ 


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در داروخانه

علاقمندان به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ ۴۲۸۸۱۱۱۲ و ۴۲۸۸۱۶۰۰ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

مدیریتی واموزشی

شرکت راهبر سرمد جهت تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به جذب نیر خانم و اقا نموده. شغل دوم …

تلفن: ۰۹۳۰۹۴۶۴۴۱۹  / ایمیل:Mahdi.niyazkhani@yahoo.com


نیازمندیهای همشهری

شرکت مهندسی فعال

شرکت مهندسی فعال , کارگر ماهر یا تکنسین , کامپوزیت کار 4نفر , جهت کار در کارگاه کامپوزیت …

تلفن: فکس: ۴۴۵۱۸۹۶۱ ارسال رزومه: ۰۹۱۲۳۸۷۲۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از فارغ التحصیلان آقا و خانم , شاخه صنایع دستی و صنایع فلزی

تلفن: ۳۳۹۵۴۳۶۷ -۳۳۹۵۶۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در رادیولوژی

علاقمندان به کار در رادیولوژی , ( کارورزی رایگان )

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ ۴۲۸۸۱۱۱۲ و ۴۲۸۸۱۶۰۰ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری کارشناس بدنه

دعوت به همکاری کارشناس بدنه , وموتورخودرو پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۸۰۱۵۰۸ ـ ۶۶۴۶۷۸۱۷ ۴۴۲۲۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار به عنوان

علاقمندان به کار به عنوان , امدادگر اورژانس(کارورزی رایگان)

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ ۴۲۸۸۱۱۱۲ و ۴۲۸۸۱۶۰۰ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارآموز جهت طراحی

به یک کارآموز جهت طراحی , دکوراسیون داخلی +استخدام , نیازمندیم .حقوق ماهیانه 5 م

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۶۰۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا

تعدادی خانم و آقا , جهت نقاشی روی بوم , ترجیحا دانشجو هنر نقاشی

تلفن: محدوده مشيريه ۳۳۴۵۹۳۶۵  


نیازمندیهای همشهری

نیرو جهت کار نیمه وقت

نیرو جهت کار نیمه وقت , در مراکز تفریحی , درآمد ساعتی 150 تومان

تلفن: ۸۸۱۰۰۲۲۹ و ۸۸۷۱۱۹۰۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج

دعوت به کارتعمیرونصب(پکیج , واسپیلت)پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۴۳۱ ـ ۴۴۲۳۹۲۰۳ ۶۶۴۰۴۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار ماساژوری آموزش

دعوت به کار ماساژوری آموزش , عملی رایگان(نیک اندیشان)

تلفن: ۴۴۲۳۹۲۰۲ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۷۷۴۵۲۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار تعمیر موبایل

دعوت به کار تعمیر موبایل , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

کار در کشتی

کار در کشتی , سفر های محدود و نا محدود , همراه با ادامه تحصیل

تلفن: ۷۷۶۵۷۱۳۰ - ۰۹۱۰۲۴۵۱۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری