آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش) - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» اینجا کلیک کنید.

به 4 نفر کارگر ساده

به 4 نفر کارگر ساده , نیازمندیم , (( منطقه بازار ))

تلفن: ۰۹۳۵۷۹۰۰۴۴۷ - ۵۵۵۹۲۴۳۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , ساده ، ماهر ، نیمه ماهر , جهت تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۴۹۴۰۳۸۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۴۴۷۷۹  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند و کارجمع کن خانم

بسته بند و کارجمع کن خانم , جهت تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم ( سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۱۳۷۲۳ ـ ۳۳۹۵۴۲۱۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار ساده خانم یا آقا

همکار ساده خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف و کفش چرم , زنانه (زیر 30 سال) نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۲۴۷۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۳۸۹۴۲۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۳۸۹۴۲۲۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده و ماهر(خانم و آقا)

کارگرساده و ماهر(خانم و آقا) , جهت تولیدی کیف و پوشاک , محل کار: محدوده بازار

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۶۲۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کاردرکفاشی(محدوده بازار) , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۰۸۱۸۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده (آقا)

کارگر ساده (آقا) , با حداکثر سن 24سال جهت , همکاری در تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: (محدوده بازار)۰۹۱۲۲۲۸۰۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

10 نفر کارگر ساده خانم و آقا

10 نفر کارگر ساده خانم و آقا , جهت تولیدی کیف نیازمندیم , (حقوق 500 / 1 )(بدون جای خواب)

تلفن: ميدان قيام ۰۹۱۲۱۹۳۳۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۶۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , جهت کاردرتولیدی , کفش زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۶۲۸۸ - ۳۳۱۱۸۲۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر خانم جهت

تعدادی کارگر خانم جهت , تولیدی کیف زنانه(حقوق500 / 1م) , (محل کار:محدوده باغ سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۶۷۹۱و۳۳۹۶۲۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده (خانم)

کارگر ساده (خانم) , جهت همکاری در تولیدی کفش , نیازمندیم(محل کار:حوالی15خرداد)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۰۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کاردرکفاشی(محدوده بازار) , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۰۸۱۸۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده (آقا)

کارگر ساده (آقا) , با حداکثر سن 24سال جهت , همکاری در تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: (محدوده بازار)۰۹۱۲۲۲۸۰۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , و آقا جهت کار در تولیدی کیف , زنانه نیازمندیم باآموزش رایگان

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۰۶۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی جوان خانم یا

تعدادی نیروی جوان خانم یا , آقا جهت کار درتولید و پخش , کفش چرم زنانه (تسویه هفتگی)

تلفن: ۰۹۱۹۱۱۰۲۵۵۴ ـ ۳۳۹۳۱۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده (خانم)

کارگر ساده (خانم) , جهت همکاری در تولیدی کفش , نیازمندیم(محل کار:حوالی15خرداد)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۰۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم و آقا

کارگرساده خانم و آقا , جهت تولیدی کیف نیازمندیم , ( محدوده بهارستان )

تلفن: ۷۷۶۵۳۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۰۲۰۱۹۰۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک همکارخانم جهت کاردر

به یک همکارخانم جهت کاردر , تولیدی پیراهن فرنگی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۳۱۲۶۸۵ ۰۹۱۲۴۴۹۱۷۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده

تعدادی کارگرساده , خانم یا آقا جهت تولیدی کفش , نیازمندیم (سپهسالار)

تلفن: ۷۷۶۱۲۲۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۶۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری