آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیر کار (آسانسور)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (آسانسور)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (آسانسور)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی سرویسکار

تعدادی سرویسکار , و تعمیرکار آسانسور , (مقیم) نیازمندیم

تلفن: ۳۰ الي ۸۸۶۰۷۶۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی سرویسکار

تعدادی سرویسکار , و تعمیرکار آسانسور , (مقیم) نیازمندیم

تلفن: ۳۰ الي ۸۸۶۰۷۶۲۸  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس یاتکنسین برق

کارشناس یاتکنسین برق , با سابقه و دانش رفع خرابی , آسانسور , با ذکر حقوق درخواستی , رزومه …

تلفن: asatecalvand.com @info  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر به یکنفر

شرکت معتبر به یکنفر , سرویسکار و تعمیرکار آسانسور , با وسیله نقلیه (موتور) نیازمنداست

تلفن: ۸۸۸۸۲۵۰۰ داخلي۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی مقیم و غیرمقیم

تعدادی نیروی مقیم و غیرمقیم , سرویس و نگهداری , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۲۲۳۰۴۳۴۷ - ۲۲۳۰۴۳۴۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکتی معتبر

شرکتی معتبر , درصنعت آسانسوروپله برقی , درواحدسرویس‎ونگهداری‏خودبا , شرایط ذیل دعوت …

تلفن: و يا تماس با ۸۸۲۰۳۰۴۰ hr@sadralift.com  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر به یکنفر

شرکت معتبر به یکنفر , سرویسکار و تعمیرکار آسانسور , با وسیله نقلیه (موتور) نیازمنداست

تلفن: ۸۸۸۸۲۵۰۰ داخلي۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکتی معتبر

شرکتی معتبر , درصنعت آسانسوروپله برقی , درواحدسرویس‎ونگهداری‏خودبا , شرایط ذیل دعوت …

تلفن: و يا تماس با ۸۸۲۰۳۰۴۰ hr@sadralift.com  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی سرویسکار ماهر

تعدادی سرویسکار ماهر , آسانسور نیازمندیم ,

تلفن: ۷۷۴۵۸۶۳۴ - ۷۷۲۴۲۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی مقیم و غیرمقیم

تعدادی نیروی مقیم و غیرمقیم , سرویس و نگهداری , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۲۲۳۰۴۳۴۷ - ۲۲۳۰۴۳۴۱  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر سرویس کار

یک نفر سرویس کار , و یک نفر کارآموز , جهت شرکت آسانسور نیازمندیم

تلفن: ( داخلي۱۱۴) ۸۸۰۳۷۰۹۳  


نیازمندیهای همشهری