آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - بهیار

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - بهیار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - بهیار» اینجا کلیک کنید.

نیروی آقا و خانم جهت

نیروی آقا و خانم جهت , بخش تزریقات در بیمارستان , امام حسین تهران و مفتح ورامین

تلفن: ۰۹۳۰۹۰۸۳۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کاردان فوریت

به تعدادی کاردان فوریت , بهیار و پرستار , جهت مرکز آمبولانس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۱۰۰۲۵۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بهیار و کمک بهیار

به تعدادی بهیار و کمک بهیار , به صورت روزانه و شبانه روزی , نیازمندیم

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم و آقا جهت

مراقب خانم و آقا جهت , آسایشگاه سالمندان نیازمندیم , با حقوق مکفی (تماس9تا15)

تلفن: ۸۸۸۳۶۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

از یک بهیار خانم جهت شیفت

از یک بهیار خانم جهت شیفت , عصر وشب در درمانگاه شبانه روزی , شیان دعوت بعمل می آید

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۶۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

بهیار آقا جهت درمانگاه

بهیار آقا جهت درمانگاه , شبانه روزی نیازمندیم , حوالی نازی آ باد

تلفن: ۵۵۱۸۲۶۷۱  


نیازمندیهای همشهری